O spoločnosti

UNITED ASSISTANCE s.r.o. so sídlom v Bratislave na ulici Tomášikova 50/B je súčasťou medzinárodnej spoločnosti UNITED ASSISTANCE, ktorá vlastní najrozsiahlejšiu sieť asistenčných služieb v rámci Európy a Blízkeho východu.

Naše služby sú poskytované každému občanovi, ktorý sa ocitne v núdzi a zavolá na jednotné telefónne číslo 18227 spoločnosti UNITED ASSISTANCE  s.r.o.  Zabezpečujeme cestné technické asistenčné služby, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Rozsah poskytovaných služieb dáva našim klientom nadštandardný komfort. Všetky asistenčné služby sú poskytované prostredníctvom vlastnej siete zmluvných partnerov (územie Slovenskej republiky, Českej republiky, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory) v ostatných neuvedených štátoch EÚ sú služby poskytované renomovanými zahraničnými partnermi. Služby cestnej technickej asistencie sú poskytované bez rozdielov druhu a veku vozidla.

Prevažnú časť súčasnej klientely tvoria zákazníci autocentier s novými/ojazdenými motorovými vozidlami a vlastníci bytov, bytových domu a ďalších nehnuteľností, popr. spoločnosti, ktoré spravujú nehnuteľnosti. Všetky služby sú poskytované NONSTOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku v nadväznosti na druh asistenčného produktu prostredníctvom dispečingu. Každý klient dostane asistenčnú kartu, ktorá mu zaručuje poskytovanie pomoci pri riešení núdzových situácií spojených s bežným životom. V prípade potreby alebo núdzové situácie klient kontaktuje dispečing spoločnosti UNITED ASSISTANCE,  s.r.o., ktorý je schopný komunikovať vo všetkých svetových jazykoch, na jednotnom telefónnom čísle 18227, v zahraničí na tel: +421 (0) 221 028571, kde je mu poskytnutá včasná a účinná pomoc. Spoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. poskytuje najlepší rozsah služieb so širokým územným pokrytím a nadštandardne profesionálnym prístupom ku klientom aj partnerom. Dispečéri, ktorí pracujú pre našu spoločnosť majú právne vzdelanie, preto sú schopní okamžite reagovať na prípadné krízové situácie našich klientov a podať im všetky potrebné informácie.

Asistenčné služby sú poskytované prostredníctvom siete zmluvných partnerov. Príchod pomôcť garantujeme do 45 minút od nahlásenia. Klient sa v prípade krízovej situácie obracia na dispečing, ktorý má jednotné telefónne číslo 18227.

V súčasnej dobe ponúkame nasledujúce produkty:

Služby sú poskytované ako držiteľom asistenčných kariet, tak aj širokej verejnosti.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je spokojný klient, ktorému sú poskytované rýchle a kvalitné služby na najvyššej úrovni, a to ako v rámci SR, tak štátov EÚ a Srbska. Neustále tiež pracujeme na rozširovaní a skvalitňovaní ponúkaných služieb tak, aby mal náš klient vždy "Pohodu nielen na cestách".