kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Čoskoro pribudnú aj na našich hlavných ťahoch stovky nabíjačiek pre užitkáče

V rámci projektu Cross-E vzniknú nabíjacie stanice v celej Európe.


Spoločnosti Allego, Emobility Solutions, GreenWay a Petrol Group boli vybrané, aby v rámci cezhraničného projektu Cross-E vybudovali nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá na kľúčových koridoroch TEN-T (Transeurópska dopravná sieť). Informoval Boris Bukovský z GreenWay Infrastructure.

Projekt Cross-E bol založený so zámerom pripraviť cestu k budúcej doprave bez emisií prostredníctvom výstavby nabíjacích miest pre elektromobily (EV) s vysokým výkonom v blízkosti kľúčových cestných koridorov a prístavov v Európe.

Štyri spoločnosti vybrané na realizáciu projektu nainštalujú spolu 911 vysokovýkonných nabíjacích bodov (150 kilowattov - kW a 350 kW) na 239 lokalitách určených pre ľahké aj ťažké úžitkové elektrické vozidlá (eLDV a eHDV). V rámci projektu budú do infraštruktúry vysokovýkonného nabíjania realizované investície vo výške 130 miliónov eur s celkovým grantom 34,45 milióna eur od EÚ. Jeho ukončenie sa plánuje na október 2026.

Medzi hlavné ciele projektu Cross-E patrí posilnenie cezhraničného prepojenia medzi pristupujúcimi krajinami a západnou Európou, ako aj vytvorenie prvých koridorov pre elektrické nákladné vozidlá pozdĺž kľúčových logistických trás, ako aj skrátenie čakacích dôb na miestach, kde sa predpokladá vysoké sezónne zaťaženie.

Projekt Cross-E zahŕňa dve vzájomne prepojené iniciatívy, a to Cross-E General a Cross-E Cohesion. Tieto projekty budú spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), programu EÚ na podporu európskej dopravnej infraštruktúry. Cieľom je doplniť existujúcu infraštruktúru o posilnené cezhraničné spojenia medzi susednými krajinami.

Štyri subjekty vybrané pre Cross-E budú pôsobiť v ôsmich členských štátoch EÚ - Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Belgicko, Taliansko a Holandsko. Spolu nainštalujú 838 dobíjacích miest pre eLDV (150 - 350 kW) a 73 dobíjacích miest pre eHDV (350 kW).
Projekty ako Cross-E zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii ambiciózneho cieľa EÚ radikálne znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) z dopravy. V roku 2035 má vstúpiť do platnosti legislatíva, ktorá nariaďuje predaj výlučne bezemisných vozidiel.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, Greenway, podkapotou.sk