kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Plánujete dovolenku v tejto krajine? Dajte si pozor na nové dopravné značenie, ktoré môže pôsobiť mätúco!

V Španielsku sa do praxe dostáva nové dopravné značenie. Čo znamená a kde naň môžete naraziť?

 

  • Aj na Slovensku máme viacero úsekov, kde by sa toto dopravné značenie mohlo aplikovať.
  • Ak naň narazíte, mali by ste zvýšiť opatrnosť.


Letné dovolenkové obdobie prináša zvýšený pohyb vodičov na našich cestách a v zahraničí. Mnoho ľudí cestuje do svojej obľúbenej destinácie autom, pričom samozrejmosťou je dodržiavanie zákonov v jednotlivých krajinách, cez ktoré prechádzajú. Z času na čas sa však stane, že na ceste narazíte na zvláštne dopravné značenie. Takéto značky sa na našich verejných komunikáciách nemusia vyskytovať. To vás však žiadnym spôsobom neospravedlňuje v prípade, že danú značku porušíte a spôsobíte nehodu alebo inú udalosť. Jedným z príkladov je dopravné značenie P-35, ktoré sa začalo objavovať na cestách v Španielsku.

Výstraha pred križovaním

Nejde pritom ani tak o úplne nové dopravné značenie, skôr len o značku, ktorá sa až teraz začína dostávať do praxe. Španielske Generálne riaditeľstvo dopravy (Dirección General de Tráfico – GDT) ešte v júni 2023 aktualizovalo svoj zoznam značení, kde pribudlo to s označením P-35. Jeho základný popis hovorí o výstražnej dopravnej značke, ktorá v sebe ukrýva dvojicu motorových vozidiel a dve križujúce sa šípky.

Výstražné dopravné značenie P-35 upozorňujúce na križovanie viacerých úsekov ciest.


Ako uvádza portál heraldo.es, presný opis novej dopravnej značky znie: „Jazda v pruhu. Nebezpečenstvo spôsobené blízkosťou úseku medzi zbiehaním a rozdeľovaním ciest, kde dochádza k rôznym pohybom vozidiel pri zmene jazdných pruhov, pričom sa ich trajektórie križujú, čím sa zvyšuje riziko kolízií.“

Značka upozorňuje na nebezpečenstvo. Aj na Slovensku máme podobné úseky…

Inými slovami, ide o úseky ciest, kde môže dochádzať ku križovaniu viacerých dopravných uzlov. Zároveň však platí, že jednotlivé komunikácie nemusia mať presne určenú nadradenosť. Príkladom je spájanie rýchlostných ciest alebo taktiež úsekov, kde dochádza k vzájomnému zbiehaniu a napájaniu sa na diaľnicu. Podobný úsek pritom máme napríklad aj v Bratislave. Ide o výjazd z diaľnice D2 v smere na D1, kde sa spomenutý výjazd zároveň križuje s vjazdom na diaľnicu D2 alebo D1 z cesty 61. Na tomto mieste je síce uvedená dopravná značka „Daj prednosť v jazde!“, avšak dochádza tu ku križovaniu oboch ciest vo vysokých rýchlostiach.
Práve takéto dopravné úseky v Španielsku dopĺňa dopravné značenie P-35 upozorňujúce vodičov na prípadné zvýšené riziko križovania vozidiel. Ak na danú značku na ceste narazíte, mali by ste prispôsobiť svoju rýchlosť okolnostiam a predvídať. Môže sa stať, že vám niekto skrižuje vašu trajektóriu. Aj keď sa toto značenie na prvý pohľad môže zdať zbytočné, v Španielsku si od neho sľubujú výrazné zníženie vážnych dopravných nehôd.


Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk