kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Preplatenie škody zo zákonnej poistky. Aký je postup?

Nehoda? Nemusíte sa báť!  V našom článku si prečítajte, ako nahlásiť škodu a získať preplatenie z PZP.


Dopravné nehody sú bohužiaľ veľmi časté a prinášajú so sebou veľmi veľa problémov, najviac tých zdravotných. Výnimkou tiež nie je ani preplatenie škody a ďalšie náležitosti. Avšak viete ako postupovať pri tejto udalosti ak si chcete nárokovať preplatenie škody? V tomto článku vám poradíme, aké kroky je potrebné podniknúť, aby ste získali vaše odškodnenie rýchlo a bez problémov.

Najdôležitejšie je PZP

Každé jedno vozidlo, ktoré sa pohybuje po ceste, musí mať zo zákona uzatvorené PZP. Je to jedna z prvých vecí, ktorá sa uzatvára. Dnes si už vďaka PZP porovnávaču vedia ľudia veľmi jednoducho a efektívne vyrátať a porovnať ceny za poistné v jednotlivých poisťovniach. Na základe toho si potom môžu vybrať to najvýhodnejšie poistenie, ktoré kryje škodu ktorú človek spôsobí na druhom vozidle.

No a úprimne, dopravné nehody sa dejú denno-denne, aj napriek tomu, že chodíte opatrne a dávate si pozor. Opatrní musia byť aj ostatní účastníci cestnej premávky, ale to však bohužiaľ nie je vždy tak.

PZP pokrýva

poškodenia na zdraví, náklady spojené s úmrtím osôb, výdavky na liečenie, kompenzácie a ďalšie odškodnenia pre pozostalých,
škody spôsobené poškodením, zničením, krádežou alebo stratou majetku,
náklady na právne zastupovanie poškodených pri nárokovaní škôd z uvedených dvoch kategórií,
ušlý zisk poškodených osôb.

 

Zdroj: unsplash / Clark van der Beken

Aký je postup v prípade nehody na preplatenie škody zo zákonnej poistky?

V prípade, že došlo k nejakej škodovej udalosti (nie dopravnej nehode, vrátane škody nad 3 990 eur), a všetci zúčastnení splnia svoje povinnosti, vodiči nie sú v podnapitom stave alebo pod vplyvom návykových látok, a medzi účastníkmi je zhoda na tom, kto je vinníkom, nie je potrebné túto udalosť ohlásiť polícii, pretože zákon neudeľuje Policajnému zboru právomoc na riešenie týchto situácií.

Kedy sa ale volá polícia?

V niektorých prípadoch ale je potrebné zavolať políciu. To platí najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • Spor o vinu – Ak sa neviete dohodnúť, kto zavinil nehodu.
 • Nejasný priebeh – Ak si ani jeden z účastníkov nepamätá, ako sa nehoda stala.
 • Alkohol/drogy – V prípade, že je jeden z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Útek z miesta činu – Ak účastník nehody nezastavil, nepreukázal sa a neposkytol informácie o poistení.
 • Neznámy vinník – Ak neviete, kto nehodu zavinil.
 • Zranenie/úmrtie – Ak bola pri nehode zranená alebo usmrtená osoba.
 • Škoda na cudzom majetku – Ak bola poškodená vec tretej osoby, vrátane štátneho alebo obecného majetku.
 • Poškodenie ciest – Ak bola poškodená diaľnica, cesta I. triedy alebo majetok spravodlivosti Riaditeľstva ciest a diaľnic.
 • Vysoká škoda – V prípade, že výška škody presiahla sumu 3 990 eur.


Dokumentácia nehody

Dôležité je všetko dôkladne zdokumentovať, takže najprv vytiahnite mobil a všetko nafoťte, natočte, ideálne z rôznych uhlov. Zachyťte poškodené vozidlá, stopy po nehode a okolie. Následne môžete tieto fotky zaslať do poisťovne buď cez e-mail alebo priamo cez aplikáciu konkrétnej poisťovne, kde je možné veľmi rýchlo nahlásiť škodovú udalosť a tiež si aj sledovať jej priebeh vybavovania.

Potom spíšte správu o nehode. V tomto prípade popíšte pravdivo celý priebeh, tak ako sa nehoda stala, kto bol účastníkom, aké boli škody. Nezabúdajte, že túto správu o nehode musia podpísať obe strany. Originál si nechá vinník, a jeho povinnosťou je ísť nahlásiť túto škodu do svojej poisťovne. Kópia tohto dokumentu zas zostáva poškodenému.

Páchateľ nehody musí konať ako prvý. V prvom rade je nevyhnutné, aby páchateľ nahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené PZP. Práve on doručí vyplnenú a podpísanú správu o nehode poisťovni – buď osobne, poštou alebo ako digitálnu kópiu. Vinník ohlási poistnú udalosť do 15 dní, ak sa škoda stala na území Slovenska.

Poisťovňa následne posudzuje každý prípad individuálne a o výsledku vás bude informovať.

Teda pri škodovej udalosti nezabudnite:

 • Konať rýchlo a uviesť všetky relevantné informácie.
 • Dbať na kompletnú dokumentáciu škody.
 • Obrátiť sa na poisťovňu v prípade akýchkoľvek otázok.


Poistka na auto je nesmierne dôležitá

PZP je v prípade nehody a škodovej udalosti veľmi dôležité. Žiaľ, stále chodí po našich cestách veľmi veľa áut, ktoré túto zákonnú poistku nemajú. Toto všetko so sebou prináša len ďalšie komplikácie navyše a samozrejme, že v prípade, že auto nemá uzatvorené PZP, hrozí aj veľmi vysok pokuta. Ak hľadáte tú najvýhodnejšiu poistku na svoje auto, vypočítajte si vďaka PZP kalkulačke to najlepšie poistenie, ku ktorému si môžete priplatiť aj pripoistenia v prípade stretu so zverou, čelného skla, živlu, výtlku a podobne. Nezabudnite, že len zodpovedným prístupom ochránite vás a aj ostatných.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: PR článok, podkapotou.sk