kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Môžem nechávať doklady od auta vo vozidle? Pozrite sa, čo hovorí zákon a aká je prax

Poradňa magazínu AUTOVINY.SK - auto motor a šport o tom, aké doklady môžete nechávať v aute, keď je zaparkované.


Medzi motoristami sa dlhodobo vedú spory o to, či nechávať doklady od auta vo vozidle aj vtedy, keď je zaparkované pred domom alebo niekde na parkovisku obchodného domu. Niektorí si doklady neustále nosia so sebou v peňaženke, iní ich skrývajú v odkladacom priestore pred spolujazdcom spolu so servisnou knihou a formulárom o dopravnej nehode.

Vo všeobecnosti máme za to, že osvedčenie o evidencii časť II, takzvaný veľký techničák, nesmieme ponechávať vo vozidle. Dôvod má spočívať v tom, že ak vám vozidlo odcudzia, s osvedčením o evidencii časť II budú mať zlodeji jednoduchšiu prácu s vývozom vozidla do zahraničia, prepisom a ďalšími byrokratickými úkonmi. V skutočnosti je to celé značne komplikovanejšie, aj keď má nový držiteľ vozidla v rukách veľký techničák, nemôže si auto na seba prihlásiť len tak. Obzvlášť nie, ak ste medzičasom vozidlo nahlásili polícii ako odcudzené, prípadne ste oznámili neoprávnené používanie motorového vozidla.
Na malý techničák, správne osvedčenie o evidencii časť I, však už tak často nedbáme a často ho v aute nechávame spoločne so zelenou kartou. Typickými miestami, kde motoristi tieto doklady ponechávajú, sú slnečná clona vodiča, odkladací priestor pred spolujazdcom, ďalej odkladací priestor v lakťovej opierke, prípadne v priestore dverí alebo napokon v špeciálnom krytom boxe naľavo dole od volantu, ktorým sú vybavené niektoré automobily.

Tento prístup však nie je v súlade so zákonom.

Ktoré doklady nesmiete ponechávať v aute?
K problematike ponechávania dokladov od vozidla vo vozidle sa vyjadruje zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018. V Tretej hlave nachádzame paragraf 39 Doklady vozidla, ktorý v súhrne spoločných ustanovení jednoznačne uvádza, že doklady vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje. Týka sa to nielen osobných automobilov, ale aj úžitkových vozidiel a tiež motocyklov.
Zákon č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke TRETIA ČASŤ, § 39 DOKLADY VOZIDLA
Spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla
(5) Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.
(8) Každý je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť orgánu Policajného zboru.


Zjednodušene, tieto doklady nesmiete nechávať v aute, ak v ňom nie je vodič:

osvedčenie o evidencii časť II (veľký techničák, papier formátu A4);
osvedčenie o evidencii časť I (malý techničák, karta)
prípadne aj technické osvedčenie vozidla, ak ním vozidlo disponuje

 

Doklady od auta nesmiete nechávať aute - ani keď si odbehnete do obchodu či parkujete na vlastnom pozemku.

Uvedené znenie zákona obsahuje jednu spornú časť, a to časť o prítomnosti vodiča. Podľa zákona by vo vozidle nemali byť uvedené doklady, ak v aute nie je vodič. Teda ak v ňom sedí posádka alebo spolujazdec, doklady od auta by vo vozidle byť nemali. V praxi sa nestretávame s takouto okolnosťou, ktorá by bola dôvodom na pokutu alebo napomenutie, lenže zákon je jednoznačný.

Zároveň zákon uvádza, že Každý je povinný (...) chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Pojem Každý interpretujeme tak, že to znamená, že túto povinnosť má aj posádka vozidla, spolujazdec či dokonca celkom nezainteresované osoby (?).

Samozrejme dodávame, že v zaparkovanom aute by ste nemali ponechávať svoje osobné identifikačné doklady, ako občiansky preukaz alebo vodičský preukaz a tiež obdobné doklady osôb, ktoré vám boli zverené.

Ktoré doklady môžete ponechávať v aute?
Podľa súčasných zákonov musíte mať v čase dopravnej nehody a/alebo kontroly pri sebe doklad o tom, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie PZP, a to zelenú kartu (toto sa zmení s účinnosťou od 1. júla 2020, kedy sa má zelená karta meniť). Zákon však neuvádza, že tento doklad nesmiete uchovávať vo vozidle, ak v ňom práve nie ste.

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk