kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Dostali ste kameň do čelného skla? Toto by ste mali vedieť.

Existujú spôsoby, ako dostať za výmenu čelného skla peniaze od poisťovne. Len treba dodržať potrebný postup.


Veľmi dlho na Slovensku trval stav, kedy poisťovne odmietali preplácať škody na čelnom skle. A keďže sú tieto škody spolu s parkovacími „ťukancami“ určite najčastejšie, poisťovne postupne zaviedli možnosť pripoistiť si čelné sklo k svojmu PZP (povinné zmluvné poistenie), prípadne uzatvoriť špeciálnu zmluvu na individuálne poistenie čelného skla.

Hoci je pomerne známe, že PZP kryje iba škody spôsobené inému (teda nie na vlastnom vozidle), motoristi v tom celkom jasno nemajú.

Máte vinníka?
Podarilo sa vám dostihnúť auto, od ktorého kolesa kameň odletel a poškodil vám čelné sklo? V tomto prípade musíte spísať hlásenie o nehode, kde bude ako vinník uvedený vodič tohto vozidla. A on musí škodu nahlásiť do svojej poisťovne.

Istý čas na Slovensku poisťovne odmietali z PZP preplácať takéto škody. Tento stav vyriešilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR., ktorý vo svojom stanovisku uviedol:

„Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.“

Z tohto stanoviska teda vyplýva, že poisťovňa takúto škodu preplatiť musí. Ak by sa tak nestalo, môžete sa svojich práv domáhať na súde. Dôležité samozrejme je, aby bol dodržaný potrebný postup pri nahlásení škody.

Autor: Pter Lacena

Zdroj: autoviny.sk