kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Rozsah služieb - cestná asistencia

Služba Rozsah poskytovaných služieb -platnosť územie Slovenska ¹ Rozsah poskytovaných služieb - platnosť uzemie štátov EU+Srbsko ¹
Dispečing NONSTOP 24, tel. 18227 alebo 902 172 307, +421(0)221028571 ZADARMO ZADARMO
Príjazd a odjazd asistenčného vozidla – porucha vozidla (cestná technická asistencia) ZADARMO ZADARMO
Práca mechanika asistenčného vozidla – do 30 min./nad 30 min. Do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 20 EUR za každých začatých 30 min. Do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 25 EUR za každých začatých 30 min.
Materiál použitý pri zásahu asistenčného vozidla Zľava 10 % Zľava 10 %
Doprava pohonných hmôt ZADARMO * ZADARMO *
Vozidlo nie je možné naštartovať – príjazd mechanika/materiál – batéria ZADARMO, zľava na materiál 10 % ZADARMO, zľava na materiál 10 %
Odťahová služba (porucha, nehoda) do 100 km zadarmo/nad 100 km 0,90 EUR/km do 200 km ZADARMO (nad 100 km – 0,90 EUR za 1 km)
Naloženie a zloženie vozidla ZADARMO ZADARMO
Uschovanie vozidla do 3 dní ZADARMO, 4. a každý ďalší deň 4 EUR do 3 dní ZADARMO 4. a každý ďalší deň 10 EUR
Zabezpečenie opravy vozidla - organizace ZADARMO ZADARMO
Vyslobodenie – práca vyslobodzovacieho špeciálu do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 20 EUR za každých započatých 30 min. 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 25 EUR za každých započatých 30 min.
Zabezpečenie opravy vozidla – organizácia ZADARMO ZADARMO
Zapožičanie náhradného vozidla – opravu hradí poisťovňa/oprava v zmluvnom servise ZADARMO po dobu opravy ** ZADARMO po dobu opravy (max. 5 kalendárnych dní )**
Zapožičanie náhradného vozidla - organizácia 30 EUR (cena za 1 deň bez limitu počtu najazdených km), max. 5 kalendárnych dní *** 30 EUR (cena za 1 deň bez limitu počtu najazdených km), max. 5 kalendárnych dní ***
Vybavenie poistnej udalosti – poškodený/vinník ZADARMO **** ZADARMO ****
Pristavenie náhradného vozidla ZADARMO ZADARMO
Zabezpečenie ubytovania klientov ZADARMO ZADARMO
Fotodokumentácia zásahu/miesta dopravnej nehody ZADARMO ZADARMO
Právna pomoc do výšky 50 EUR do výšky 100 EUR
Náhradné ubytovanie do výšky 40 EUR do výšky 150 EUR
Predanie odkazu (správy) osobe blízkej pomocou dispečingu ZADARMO ZADARMO

Všetky ceny sú bez DPH v zákonnej sadzbe.
* klient platí iba cenu pohonných hmôt v mene danej krajiny
** služba je poskytnutá zadarmo iba ak je vozidlo opravované v servise alebo partnerom s ktorým má
spoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. podpísanú zmluvu o spolupráci
*** cena ktorú uhradí UA klientovi za 1 den zažičania náhradného vozidla bez limitu najazdených km
**** platí pri splnení podmienok

1 - rozsah poskytovaných služieb je viazaný na vybraný produkt a jeho územnú platnosť