kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Poslanci prerokujú zníženie daňového zaťaženia autodopravcov zrýchlene


Poslanci prerokujú zníženie daňového zaťaženia autodopravcov zrýchlene

Posilniť by sa tak mala ich konkurencieschopnosť. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z motorových vozidiel. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo, že ho prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Ministerstvo financií (MF) SR odôvodňuje, že ak by sa návrh zákona neprijal v skrátenom legislatívnom konaní, vznikli by hospodárske škody v dôsledku situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je podľa MF v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, preto je zmena súčasného nastavenia sadzieb dane opodstatnená. Návrh zákona bol vypracovaný v súvislosti s požiadavkou autodopravcov na zníženie dane z motorových vozidiel.

Novela zákona by malo odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a priamo použiť pre všetky ťahače a návesy nižšiu ročnú sadzbu dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Zavádza sa preto samostatná príloha s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Súčasne sa navrhuje zaviesť výhodnejšiu percentuálnu úpravu ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3. "Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % vzhľadom na vek vozidla a sú uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla," spresňuje rezort financií v dôvodovej správe. Po uplynutí tejto doby sa nebude sadzba dane ďalej upravovať. Úprava ročnej sadzby dane pre vozidlá kategórie O4 sa navrhuje vo výške 60 % vždy bez ohľadu na vek vozidla. Ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane by sa mali uplatniť už na zdaňovacie obdobie tohto roku. Upraviť sa má aj ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk