kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Rozsah služieb - domáca asistencia

Rozsah asistenčných služieb - s územnou platnosťou SR Produkt Basic Produkt TOP
Technická havária ÁNO ÁNO
Limit plnenia na zásah 100 EUR 120 EUR
Limi plnenie na materiál 20 EUR 30 EUR
     
Zásah špecialistu- inštalatéra ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- elektrikára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- kúrenára ÁNO ÁNO
Zasah špecialistu- plynára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- sklenára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu sklenára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- kominára ÁNO ÁNO
Čistenie kanalizácií ÁNO ÁNO
     
Zablokovanie dverí a zámkov ÁNO ÁNO
Limit plnenia na zásah 40 EUR 60 EUR
Limit plnenia na materiál 20 EUR 30 EUR
     
Zásah špecialistu- zámočníka ÁNO ÁNO
     
Právna asistencia - limit plnenia NIE 100 EUR

Pozn.: klient má nárok na dva asistenčné zásahy za kalendárny rok