kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Rozsah služieb - právna asistencia v rámci cestnej

Právna asistencia cestná asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu

      1. Právne informácie – telefonická služba – zahŕňa nižšie uvedené služby

 • Legislatíva a postup konania pri styku s inštitúciami
 • Informácie o legislatíve a postupoch danej oblasti
 • Informácie o občan vs. súd
 • Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami

      2. Právne administratívna asistencia

Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešenia

 • Zabezpečenie potrebných formulárov, dokumentov alebo potvrdení
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zabezpečenie právneho zastúpenia
 • Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
 • Vyhľadanie vzoru právneho dokumentu, zmluvy alebo podania a dodania klientovi

      3. Právna asistencia – platí v nižšie uvedených prípadoch

 • Správne konanie po dopravnej nehode
 • Trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
 • Správne alebo trestné konanie v súvislosti s prevádzkou vozidla
 • Nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle
 • STK – spor v súvislosti s kontrolou vozidla
 • Spor z iného poistenia vozidla
  • Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii *
  • Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane         postúpenia pohľadávok *
  • Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného konania *
  • Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu *
  • Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania *
  • Prevedenie monitoringu záväzku v bankovných a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch *
  • Informácie, legislativa a postup při žiadostiach*

      4.  Právny informačný servis

Jedná sa len o právny informačný servis. V uvedených bodoch sa neposkytujú Advokátne služby.

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.