kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Rozsah služieb - právna asistencia v rámci domácej

Právna asistencia domáca asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu

Rozsah služieb právnej asistencie

1) Právne informácie – telefonická služba – zahrňuje nižšie uvedené služby
•    Legislatíva a postup jednania pri styku s inštitúciami
•     Informácie o legislatíve a postupoch v danej oblasti
•     Informácie o občan vs. súd
•     Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami


2) Právnu asistenciu možno využiť v uvedených prípadoch
•    Spor o náhradu škody
•    Spotrebiteľské spory týkajúce sa vybavenia domácnosti
•    Spory týkajúce sa nájemných a podnájemných zmluv
•    Spory s dodavateľmi  služieb (energie, upratovanie, …)
•    Susedské spory
•    Spory týkajúce sa výpovedi z nájmu bytu alebo nebytových priestorov
•    Rozvodové konania a exekúci

3) Právna administratívna asistencia

•    Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešeniá
•    Zaistenie potrebných formulárov dokumentov alebo potvrzení
•    Zaistenie znaleckého posudku
•    Zaistenie právneho zastúpenia
•    Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
•    Vyhľadanie vzooru právního dokumentu, zmluvy alebo podanie a dodanie
•    klientovi


4) Právny informačný servis
•    Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane postúpenia pohľadávok*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného riadenia*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania*
•    Prevedenie monitoringu záväzku v bankových a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch*
•    Informácie, legislatíva a postup pri žiadostiach*
* jedná sa len o právny informačný servis; v uvedených bodoch sa neposkytujú advokátne služby

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.