kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Inštruktori autoškôl: Mladí sa učia najmä od rodičov jazdiť nezodpovedne

Len 31 % európskych inštruktorov autoškôl je presvedčených, že kampane zvyšujúce povedomie o bezpečnejšej premávke cestách sú efektívne a ovplyvňujú začínajúcich vodičov.

 

Z prieskumu tiež vyplýva, že mladí ľudia získavajú od svojich rodičov zlé návyky a preto jazdia nezodpovedne.

Výsledky zverejnila spoločnosť Goodyear spolu s Európskou asociáciou autoškôl EFA.

Časť inštruktorov autoškôl by chcela doplniť výcvik

Do výcviku by sa mali zaradiť podnety rozptyľujúce pozornosť vodičov, myslí si 56 % európskych inštruktorov autoškôl. Aby mladí vodiči boli lepšie pripravení na reálne situácie. Napríklad núdzové brzdenie či neočakávaný manéver.

Myšlienku podporilo najviac respondentov vo Veľkej Británii (96 %). V Českej republike sa kladne vyjadrilo najmenej inštruktorov (36 %).

Necelá polovica inštruktorov (45 %) žiada úrady, aby zvážili zavedenie povinnosti absolvovať kondičný výcvik i po zložení skúšky. Týmto spôsobom by si mladí vodiči mali zvýšiť sebavedomie a získať skúsenosti v rôznych podmienkach (napr. v zimných alebo na diaľnici). Inštruktori sa ale zhodujú, že 43 % nových vodičov by po úspešnom zložení skúšok nemalo o kondičný výcvik záujem.

Inštruktori autoškôl: kampane vlád na vodičov nefungujú

Vlády členských štátov Európskej únie investujú každý rok nemalé prostriedky do kampaní, ktorými chcú zvyšovať povedomie verejnosti o bezpečnej jazde.

Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 2 334 inštruktorov autoškôl z 12 európskych krajín, 41 % inštruktorov tvrdí, že tieto kampane nemajú vplyv na zmenu postojov mladých vodičov k bezpečnosti na cestách.

Inštruktori autoškôl sú presvedčení, že súčasné kampane nie sú natoľko dramatické a šokujúce, aby upútali pozornosť mladých ľudí a prinútili ich premýšľať o svojom správaní sa za volantom.

Európski inštruktori autoškôl sa domnievajú, že vlády by mali podniknúť aj praktickejšie kroky na výchovu novej generácie bezpečných vodičov.

Najčastejšie (47 %) sa zmieňovali o lepšom presadzovaní existujúcich pravidiel cestnej premávky. Nasledovala požiadavka, aby sa mladí ľudia učili o bezpečnosti cestnej premávky už od mladšieho veku (44%).

Ďalší (41 % inštruktorov) uviedli, že vlády by mali investovať do školiacich inštitúcií a 40 % navrhlo, aby sa vyučovala bezpečnosti cestnej premávky v školách.

Mladí vodiči sú veľmi ovplyvnení rodičmi

Z prieskumu tiež vyplýva, že mladí ľudia získavajú od svojich rodičov zlé návyky a preto jazdia nezodpovedne.

Až 64 % inštruktorov z celej Európy si myslí, že mladí vodiči si osvojujú zlé návyky tým, že dlhodobo sledujú svojich rodičov pri šoférovaní.

Ruskí inštruktori sa domnievajú, že väčšina rodičov (72 %) je pre svoje deti dobrým vzorom.

Zlé návyky svojim deťom najčastejšie odovzdávajú rodičia v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a v Španielsku. Najmenšie problémy majú v Poľsku, Švajčiarsku a v Českej republike.

Ďalším dôvodom, prečo sa mladí ľudia správajú za volantom nezodpovedne, je podľa inštruktorov tlak zo strany vrstovníkov (51 %). Časť inštruktorov (28 %) si myslí, že zlé návyky študentov ovplyvňujú viac ich vrstovníci ako inštruktori.

John Lepine, generálny riaditeľ Európskej asociácie autoškôl dodal: "Tieto výsledky len potvrdzujú, ako veľmi potrebujú mladí ľudia správne vzory pri šoférovaní. Vôbec ma neprekvapuje, že mladí sú ľahko ovplyvniteľní, či už negatívne alebo pozitívne. Veríme, že keď si viac rodičov uvedomí, ako veľmi ich zvyky ovplyvňujú deti, budeme mať bezpečnejšie cesty a zodpovednejších mladých vodičov."

Nepriaznivé počasie podceňujú aj inštruktori

Väčšina (66 %) nováčikov získa vodičský preukaz bez toho, aby rozumeli, aké dôležité je pripraviť sa na nepriaznivé poveternostné podmienky.

Zatiaľ čo takmer polovica poľských nováčikov (47 %) si uvedomuje, že príprava na nepriaznivé poveternostné podmienky je nevyhnutná, v Českej republike je to iba 28 % začínajúcich vodičov a v Dánsku dokonca len 18 %.

Podľa inštruktorov autoškôl rozumie dôležitosti správne udržiavaných pneumatík len 38 % európskych nováčikov za volantom. Len dve pätiny (41 %) vedia, ako skontrolovať hladinu oleja, nemrznúcej zmesi do ostrekovačov a chladiacej kvapaliny.

Tento prieskum tak isto odhaľuje, že nie všetci učitelia autoškôl majú čas poučiť žiakov o dôležitosti prípravy na nepriaznivé počasie.

V Európskej únii výučbu riadenia vozidla v zlých poveternostných podmienkach zahŕňa do inštruktáže len polovica inštruktorov (51 %), v Turecku až 82 %, ale v Českej republike len 41 % inštruktorov.

O metodike prieskumu

Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA. Zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách.

V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník.

Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku.

V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334).

(Zdroj: TS Goodyear)

ruskí inštruktori sa domnievajú, že väčšina rodičov (72 %) je pre svoje deti dobrým vzorom.

Zdroj: auto.sme.sk