Domáca asistencia

Služby Domácej asistencie od spoločnosti UNITED ASSISTANCE, s.r.o. Vám garantujú efektívny a kompetentný postup v bežných aj v núdzových situáciách v domácnosti, získanie včasných a dostatočných informácií o ďalších krokoch a jednotlivých variantoch riešenia situácie.
Poskytované služby sú určené pre odstránenie havarijného stavu zariadenia v bytoch, v spoločných priestoroch bytových domov, obchodných a administratívnych priestoroch našich obchodných klientov a partnerov.

Služby domácej asistencie pokrývajú všetky náhle a nepredvídateľné havárie, poruchy alebo podobnej udalosti.

Služby domácej asistencie  zahŕňajú zásah špecialistov:

 • Inštalatéra - prasknuté vodovodné potrubie, krízové situácie s odpadom a kanalizácií, havárie hydrantu a pod.
 • Elektrikára - Núdzové výpadky elektrickej energie, havárie po údere bleskom, silnoprúd, slaboprúd, elektrické ističe a pod.
 • Kúrenár - prasknuté rozvody kúrenia, prasknuté radiátory, havarijné stavy tepelných čerpadiel, kotlov na pevné palivo a solárnych systémov
 • Plynárov - Havarijný stav rozvodov plynu, plynových kotlov, ohrievačov vody a tlakových nádob
 • Zámočníka - Núdzové otváranie dverí (zabuchnuté dvere, zalomený kľúč, bezpečnostné zámky, trezory), núdzové otváranie vozidiel
 • Sklenára - Zasklievanie okien  výkladov, vchodových dverí (škoda po vandalizme, živelnej pohrome)
 • Kominára - Havarijné stavy na komínových telesách a dymovodoch.

 

Kedykoľvek pre údržbu a objednanie opráv k dispozícii nasledujúce profesie:

 •      klampiar
 •      stolár
 •      murár
 •      sklenár
 •      obkladač
 •      maliar
 •      tapetár
 •      pokladač podláh
 •      záhradník
 •      doprava tovaru
 •      sťahovacia služba
 •      bezpečnostná služba
 •      oprava spotrebičov
 •      sklenár

Domácu asistenciu možno využiť pre:

 •      domácnosti
 •      rodinné domy
 •      bytové a nebytové jednotky
 •      bytové domy

Domáca asistencia zahŕňa nepretržitú pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku v prípade núdzovej situácie v domácnosti, kancelárii či nehnuteľnosti.

V prípade požiadaviek klienta (nájomníka) tento kontaktuje dispečing spoločnosti UNITED ASSiSTANCE s.r.o. na jednotnom telefónnom čísle 18227, kde profesionálne vyškolení operátori zaistí v čo najkratšej možnej dobe najbližšieho zmluvného partnera, ktorý prevedie zaistenie havárie, prípadnú opravu alebo inú požadovanú službu

Cenník produktov je uvedený tu.

Rozsah asistečných služieb je uvedený tu.

Všeobecné podmienky pre domácu asistenciu sú uvedené tu.