kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Slovenské mesto vyhlásilo vojnu autám! Parkovanie zdražie o 200 % a zavedú tiež rezidentské zóny

Parkovacia politika a doprava v Trnave prechádza zmenami.

Doprava a parkovanie sú pravidelne rozoberanou témou, ktorá sa dotýka väčšiny obyvateľov žijúcich v meste. Prístupy k riešeniu tejto problematiky sú rôzne, no len málokedy dochádza ku všeobecnej zhode. Vyzerá to tak, že Trnava sa odhodlala riešiť automobilovú dopravu v meste tým najmenej populárnym spôsobom – postupným spoplatnením všetkého, čo súvisí s vlastnením a prevádzkou motorového vozidla.

Poslanci mestského zastupiteľstva minulý mesiac prijali VZN, ktoré stanovuje novú výšku poplatkov, zriaďuje prvú rezidentskú zónu, rozširuje spoplatnené zóny a upravuje podobu parkovacích kariet.

V tomto článku sa dozviete:

  • Ako bude vyzerať nová parkovacia politika
  • Koľko zaplatia návštevníci a domáci
  • Čo je cieľom novej parkovacej politiky


Za hodinu parkovania v centre Trnavy od augusta zaplatíte 1,40 eura, doteraz to bolo 0,50 eura na hodinu. To znamená, že návštevníka vyjde každá hodina takmer trojnásobne viac peňazí než doteraz. V pláne momentálne nie je ani zavedenie zvýhodneného celodenného parkovania pre turistov na záchytných parkoviskách, kde si rovnako budú musieť návštevníci mesta platiť za každú hodinu parkovania. Drastické zvýšenie poplatkov sa bude týkať aj SMS lístkov, kde cena stúpne z 0,60 eura až na 1,60 eura. Alternatívou je potom úhrada prostredníctvom aplikácie, kde sa bude platiť 30 centov za každú začatú štvrťhodinu státia.

AJ NA SÍDLISKU

Trnava bude postupne spoplatňovať parkovanie aj na sídliskách, kde občan s trvalým pobytom zaplatí za prvé auto len symbolické euro, za druhé 99 eur. V pilotnej fáze tiež vznikne prvá rezidentská zóna so spoplatneným parkovaním na sídlisku Ľ. Podjavorinskej. Mesto plánuje v rámci novej parkovacej politiky znevýhodniť tých, ktorí sa v meste zdržiavajú, no nemajú v ňom zriadený trvalý pobyt. V prípade parkovacích kariet tak zaplatí miestny obyvateľ ročne 400 eur, osoba bez trvalého pobytu o 200 eur viac.

Napriek tomu, že brožúra k novej politike hovorí o lepšom parkovaní, skutočným cieľom mesta je znížiť celkový počet áut. Nové poplatky majú v prvom rade demotivovať bežných ľudí vlastniť auto, čo naznačujú aj vyjadrenia primátora Trnavy na sociálnych sieťach. Ak nedôjde k želanému zníženiu počtu áut, nevylučuje ďalšie zvyšovanie poplatkov.

„Fakty hovoria jasne: áut je jednoducho priveľa. Miesta na parkovanie už nepostačujú, zúfalí šoféri krúžia ulicami a v snahe zaparkovať porušujú dopravné predpisy, autá stoja na zeleni aj na chodníkoch, po ktorých sa už takmer nedá prejsť, vznikajú rôzne kolízne situácie, vozidlá sa navzájom blokujú… Všade sú autá a k oblohe stúpa smog... Pomocou regulácie parkovania môžeme dosiahnuť menej automobilov v meste, čistejšie životné prostredie a kvalitnejšie verejné priestranstvá,“ uvádza sa na stránke doprava.trnava.sk.

Mesto ďalej vysvetľuje, že stavba parkovacích miest alebo domov je finančne náročná, pričom ideálnym riešením je regulácia formou spoplatnenia.

EXISTUJÚCE MIESTA RUŠIA

Napriek plánovanej výstavbe parkovacích domov môžeme vidieť rušenie už existujúcich parkovacích miest v prospech nových cyklotrás. Na miestach, kde doteraz parkovali autá, dochádza k vytváraniu nových ochranných pruhov pre cyklistov, na ktorých už nebudú môcť motorové vozidlá zastaviť ani parkovať. Najbližšie má, podľa slov primátora Petra Bročku, dôjsť k vytvoreniu ďalších cyklopruhov na zaplnenej Študentskej ulici. Toto rozhodnutie tak s najväčšou pravdepodobnosťou situáciu s parkovaním v Trnave ešte zhorší.

Situácia na Študentskej ulici v Trnave, odkiaľ chce mesto vytlačiť zaparkované autá a zriadiť cyklotrasy. Domáci tak prídu o ďalšie miesta na státie.
Zdroj: Google Maps

Rovnaký predpoklad vyjadrujú obyvatelia mesta smerom k plánovanému zavedeniu vyhradených pruhov pre mestskú autobusovú dopravu. Tá však má, v porovnaní s väčšími mestami, pomerne obmedzený počet liniek s dlhými intervalmi medzi spojmi, čo vyvoláva otázku opodstatnenosti navrhovaných opatrení. Zablokovanie jedného pruhu pre motorové vozidlá zhorší priepustnosť komunikácie a ďalej skomplikuje dopravnú situáciu v Trnave.

AUTÁ POTREBUJEME

Pre mnohých sú dnes autá nevyhnutnosťou. Veľká časť obyvateľov Trnavy denne dochádza za prácou do neďalekej Bratislavy alebo jej okolia, pričom motorové vozidlo je s ohľadom na potreby obyvateľov veľmi dôležitou súčasťou života a vo viacerých smeroch stále najrýchlejšou formou dopravy medzi dvoma bodmi.

Určitá forma regulácie motorových vozidiel je nevyhnutná, jej cieľom by však nemala byť finančná diskriminácia motoristov, ale skutočné zlepšenie parkovania a plynulosti cestnej premávky. Napríklad odľahčením dopravy v centre mesta dokončením západnej časti obchvatu tak, aby obyvatelia vychádzajúci alebo vchádzajúci do mesta už nemuseli prechádzať jeho jadrom.

Z hľadiska životného prostredia a zdravia tiež netreba zabúdať na skutočnosť, že nové autá dnes musia spĺňať prísne emisné normy. S postupnou obmenou vozového parku a zvyšovaním podielu elektrifikovaných vozidiel na cestách dochádza k zlepšeniu kvality ovzdušia, pričom množstvo vypúšťaných emisií je možné znížiť zabezpečením plynulosti cestnej premávky tak, aby vozidlá nemuseli pravidelne brzdiť a následne sa rozbiehať – práve vtedy totiž dochádza k najväčšej tvorbe emisií pri motorových vozidlách. V tomto smere by mala Trnava investovať tiež do kvalitnej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vo forme nabíjacích miest.

Autor: Peter Orosz

Zdroj: trnava.sk, autoviny.sk