kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Pokuty v blokom konaní sa zvýšia z 330 na 700 eur, ostatné až na tisíc. Aké ďalšie zmeny pripravuje novela zákona?

Jeden z cieľov je zosúladiť sa so zákonmi v rámci Európskej únie.

SITA informovala, že novela zákona o organizácii pracovného času v doprave má priniesť aj vyššie pokuty pre vodičov.

Iniciátorom zmien v zákone je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a rezort práce, momentálne sa celá vec prejenáva v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tlačová agentúra ďalej uvádza, že ide o návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave, o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Predovšetkým vodiči z povolania budú mať po novom upravené maximálne denné a týždenné časy jázd, bude sa im upravovať trvanie minimálnej prestávky a doby denného a týždenného odpočinku v cestnej doprave.

Dôvodom návrhu na novelizáciu aktuálneho znenia zákona je predovšetkým prax, ktorá stále poukazuje na to, že vodiči z povolania stále nemajú vhodné pracovné podmienky a sú nútení obchádzať v súčasnosti používané kontrolné mechanizmy.

Vyššie pokuty v blokovom konaní

Národný inšpektorát práce podľa TASR už avizoval, že počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 inšpektori práce uložili vodičom 619 blokových pokút za takmer 58-tisíc eur a inšpektori práce uložili v minulom roku 830 pokút za celkom 418-tisíc eur. To svedčí o slovenskej realite častého nedodržiavania zákona.

Aj preto by mala suma maximálnych pokút udeľovaných v blokovom konaní vzrásť z 330 eur až na 700 eur.

Zároveň návrh novely zákona zvyšuje aj maximálnu výšku pokút v rozkaznom konaní, a to z aktuálnych 500 eur až na 1000 eur.

Maximálna výška pokút sa ale s vysokou pravdepodobnosťou dotkne aj tých pokút, ktoré udeľujú policajti, a to rovnako podstatne.

Ak by sa novela zaviedla do praxe v súčasnom znení návrhu, do štátneho rozpočtu by každý rok pribudlo nových 22-tisíc eur a v prípade pokút od polície by išlo o sumu približne 85-tisíc eur.

Zosúladenie sa s pravidlami EÚ

„Návrh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o tachografoch v cestnej doprave ustanovuje povinnosť pre členské štáty vybaviť do 21. augusta 2024 kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov pri vykonávaní cielených cestných kontrol,“ uvádza SITA vo svojom príspevku na stránke Webnoviny.sk a dodáva: „Zariadenie pomôže inšpektorom práce a policajtom v selekcii vozidla podľa porušení v tachografe pre vykonanie cestnej kontroly. Za 8 kusov zariadenia pre inšpektorov práce sa má zaplatiť okolo 88-tisíc eur. Pri 16 kusov zariadenia určených pre policajný zbor sa počíta s výdavkom 100-tisíc eur.“

Okrem toho, že sa má jednať o reakciu na zistené problémy v praxi, je motiváciou na prijatie novely zákona aj zosúladenie sa s pravidlami v rámci Európskej únie.

Kedy zákon nadobudne platnosť?
Návrh novely zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a očakáva sa, že ak prejde, novela vstúpi do platnosti k termínu 2. februára 2022.

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk