kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Daň z motorových vozidiel treba zaplatiť do konca januára

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013 je do 31. januára 2014. Platitelia DPH musia daňové priznanie poslať na finančnú správu elektronicky.

 

Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Za zánik daňovej povinnosti sa považuje ukončenie a prerušenie podnikateľskej činnosti daňovníka, predaj a krádež motorového vozidla, či vyradenie motorového vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu.

Pri výpočte dane daňovník vychádza zo sadzby uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku platnom na rok 2013. Daňové priznanie podáva podnikateľ miestne príslušnému správcovi dane. Priznanie je potrebné podať za vozidlo, ktoré je evidované na Slovensku a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov. Za minulý rok je predmetom dane len auto, ktoré je evidované v SR.

Zdroj: webnoviny.sk