Cestná asistencia

Je možné ju použiť pre prípady technickej i havarijnej asistencie, kde je vozidlo nepojazdného z dôvodu:

 • poruchy
 • dopravnej nehody (zavinenej aj nezavinenej)
 • vandalského poškodenia
 • nedostatku pohonných hmôt
 • vybitej štartovacie batérie
 • poškodenie pneumatík (defektu)
 • natankovania nesprávneho druhu paliva (prečerpanie)
 • uzamknutie kľúčov vo vozidle
 •  núdzová situácia (zdravotné potiaže)
 • ďalšie nečakané technické problémy

Ďalšie poskytované asistenčné služby

 • odťahová služba
 • uskladnenie vozidla
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe
 • náhradné vozidlo vr. pristavenia
 • náhradné ubytovanie
 • pomoc dispečingu NONSTOP
 • právna pomoc
 • zaistenie ubytovania
 • vybavenie poistnej udalosti
 • zabezpečenie kaucie v prípade poistnej udalosti v zahraničí
 • preloženie nákladu a jeho následná preprava
 • fotodokumentácia
 • telefonické tlmočenie

Cenník produktov je uvedený tu.

Rozsah asistečných služieb je uvedený tu.

Všeobecné podmienky  pre cestnú asistenciu sú uvedené tu.