kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Zasnežené auto vás môže vyjsť draho! Pre toto vám polícia môže udeliť pokutu

Nechce sa vám ráno odhrabávať sneh z auta? Dajte si pozor! Môžete si zarobiť na slušné problémy...


Aj keď už sa to nestáva tak často ako v minulosti, v zimných mesiacoch mnohých vodičov nepríjemne prekvapí sneh. O ten na ceste sa väčšinou postarajú cestári, avšak o ten na aute sa musíte postarať vy. Priznám sa, že dnes ráno som sa nestačil diviť, koľko vodičov na očistenie auta od snehu proste kašle. Ide pritom o činnosť, ktorú nám ukladá zákon. Jej nesplnenie je navyše „odmenené“ pokutou.

Pozor na sneh na aute

Podľa § 38 odst. 4 Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič vozidla pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

V reči bežného človeka to znamená, že auto, ktoré má na streche, kapote, veku batožinového priestora, oknách, dverách či na akejkoľvek inej časti sneh, by nemalo byť prevádzkované na verejnej komunikácii. Samozrejme, na takéto správanie sa myslí aj zákon, ktorý nerešpektovanie tohto paragrafu trestá pokutou v blokovom konaní vo výške 30 až 50 eur.

Za snehom znečistené svetlomety sa udeľuje pokuta do výšky 50 eur, za nečitateľné EVČ takisto.

Nejde len o peniaze

Nejde však len o finančnú ujmu, ktorú vám sneh na aute môže spôsobiť. Zasnežené auto je nebezpečné na používanie. Ide o to, že pokiaľ je na aute súvislá vrstva snehu, môže sa stať, že vám všetok sneh zo strechy pri brzdení padne na čelné okno. Takáto situácia je pomerne bežná a môže viesť k vážnym problémom. V lepšom prípade tento sneh odstránite stieračmi a v horšom vás to môže prekvapiť natoľko, že spôsobíte dopravnú nehodu.

Pri zasneženom aute si ale treba dávať pozor aj na iné veci. Jedna vec je odstránenie snehu zo strechy. Druhou vecou je nečitateľná TEČ alebo znečistené svetlomety. Na svetlomety dozerá § 32 odst. 5 vyššie uvedeného zákona. Konkrétne sa v ňom hovorí o: “Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov a svietidiel, ktoré nie sú predpísané.”

Zdroj: Pixabay

Ďalším problémom zasneženého, respektíve znečisteného auta je čitateľnosť jeho tabuľky s prideleným evidenčným číslom. Auto, ktoré ju má nečitateľnú (§ 72 odst. 1, písm f) Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nesmie byť prevádzkované na verejných komunikáciách. To je myslím si, že dosť dobrý dôvod na to, aby ste si auto vždy pred jazdou poriadne očistili. Okrem toho je dôležité mať dostatočný rozhľad naokolo, aby ste vedeli reagovať na všetky situácie, ktoré môžu vzniknúť.


Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk