kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Na jednosmernej ceste môžete cúvať! Je to však len v jednom prípade, inak vám za to hrozí pokuta...

Poznáme to asi všetci. Idete v jednosmernej ceste a zrazu sa oproti vám objaví auto idúce v protismere. Niektorí vodiči majú ešte toľko drzosti, že vás bez problémov vyblikajú či vám vynadajú. Jazda v protismere však v zákone nemá pochopenie.

 

  • Môžem cúvať do jednosmerky?
  • Môže mi policajt dať pokutu za jazdu v protismere?
  • Aké výnimky zákon pripúšťa a prečo?


Stretávame sa s tým najmä na sídliskách a v mestách. Lenivosť a arogantnosť niektorých vodičov nepozná hranice a preto je bežným javom, že vám na jednosmernej ceste v meste niekto ide do protismeru len preto, aby si skrátil cestu o pár metrov. Takéto počínanie je v rozpore so zákonom a trestá sa. Existuje však aj výnimka, ktorá predsa len umožňuje cúvanie v jednosmerke.

V posledných týždňoch sa mi stalo hneď niekoľkokrát, že pri prejazde jednosmerkou v správnom smere som bol vyblikaný protiidúcim vozidlom alebo som narazil na vodiča, ktorý si cúvaním na jednosmernej ceste chcel skrátiť cestu. Takéto konanie pritom zákon zakazuje a každý vodič, ktorý sa ho dopustí, si koleduje o problém.

Zákon hovorí jasnou rečou

Celá záležitosť okolo jazdenia a cúvania v protismere je jasne popísaná v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, konkrétne sa jedná o §22, odst. 4, písm f): „Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho.“

Z tohto textu jasne vyplýva, že otáčanie sa do protismeru a následná jazda v protismere sú zakázané.

Výnimka

Podobne je to aj s cúvaním, avšak tu zákon ukladá jednu výnimku. Ňou je parkovanie.

Vodič smie na jednosmernej ceste cúvať len vtedy, ak potrebuje zaparkovať alebo vyparkovať auto z parkovacieho miesta. Nejde však o cúvanie na miesto, ktoré sme videli voľné 100 metrov nazad. Ide o samotný parkovací manéver, ktorý si vyžaduje zacúvanie na parkovacie miesto.

Dopravné značky využívané v spojitosti s jednosmernou cestou

Pokuty za cúvanie alebo protismernú jazdu jednosmerke

Nerešpektovanie tohto zákona a dopravného značenia IP 3b, respektíve dopravného značenia B2: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, ktoré sa používa v spojitosti s jednosmernou cestou, vás môže stáť nemálo peňazí.

Policajt vám pri jazde v protismere môže udeliť pokutu za jazdu v protismernej časti cesty. Táto pokuta môže dosahovať výšku 60 € v prípade, že nedôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky. Ak k nemu dôjde, pokuta sa môže vyšplhať až na 150 €.

Výšku ostatných pokút nájdete v najnovšom sadzobníku pokút.

Názor autora

Je na každom z nás, ako sa budeme správať. Ale pravdepodobne aj doma máte nastavené určité pravidlá, ktoré rešpektujete. Preto by ste sa nemali za každú cenu snažiť si skracovať cestu tým, že sa rozhodnete cúvať na jednosmernej ceste alebo sa na nej otičiť a ísť arogantne do protismeru. Ušetríte tým svoju peňaženku a nervy ostatných vodičov. Doslova „ideálnou“ kombináciou je, ak v jednosmerke vidíte cúvať človeka s prívesným vozíkom. Potom môže vaše auto, ktoré je zaparkované na vyhradenom platenom parkovisku, dopadnúť tak, ako pred časom to moje.

 

Takto môže dopadnúť vaše auto, keď sa arogantný vodič rozhodne na jednosmernej ceste cúvať s prívesným vozíkom.

Autor: David Hecl

Zdroj:autoviny.sk