kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Slovensko plánuje zaviesť rýchlostné obmedzenia pre autá so spaľovacím motorom! A to je len začiatok

Slovensko sa chce zapáčiť Bruselu, plánuje diskriminovať vozidlá so spaľovacími motormi.

 

  • Zelené EČV budú prideľované len plne elektrickým alebo vodíkovým vozidlám.
  • Slovensko plánuje rozšíriť výhody pre majiteľov bezemisných vozidiel.
  • Súčasťou návrhu je obmedzovanie maximálnej povolenej rýchlosti pre konvenčné automobily.


Súčasťou medializovaného Akčného plánu rozvoja elektromobility sú tiež návrhy na zavedenie špecifických výhod pre majiteľov elektrifikovaných vozidiel so zelenými evidenčnými číslami. Pokiaľ ide o samotné používanie zelených EČV, v blízkej budúcnosti zaplačú predovšetkým majitelia plug-in hybridných vozidiel. Po novom by zelené značky mali byť k dispozícii výhradne pre vozidlá s nulovými emisiami CO2 – BEV, FCEV. Pre PHEV bude platiť prechodné obdobie do konca roka 2024, po tomto roku nebude možnú udeliť pre PHEV zelenú EČV. Zelené EČV vydané do roku 2023 pre PHEV ostanú v platnosti.

Cieľom opatrení v akčnom pláne je priniesť majiteľom bezemisných vozidiel viaceré výhody, ktoré sú na európskej úrovni dnes už bežným štandardom. Časť návrhov však ráta s diskrimináciou automobilov so spaľovacím motorom.


Zákaz naftových motorov alebo vytvorenie nízkoemisných zón je na Slovensku možné.
Zdroj: Euractiv


O jednom z konkrétnych návrhov sme vás už medzičasom informovali a týka sa podpory vzniku nízkoemisných zón s možnosťou stanoviť poplatky za vstup pre naftové či benzínové vozidlá.

Ďalší bod akčného plánu hovorí o zavedení rýchlostných obmedzení pre znečisťujúce vozidlá na vybraných cestných úsekoch prostredníctvom novelizácie zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. V tomto smere sa chce Slovensko inšpirovať rakúskym zákonom IG-L. V rámci rakúskej zóny IG-L môže platiť obmedzenie diaľničnej rýchlosti na 100 km/h alebo 80 km/h, pričom dané opatrenie nemá vplyv na bezemisné vozidlá, ktoré môžu naďalej pokračovať maximálnou povolenou rýchlosťou 130 km/h.

V mestách sa majitelia elektrických vozidiel so zelenými EČV môžu tešiť na možnosť využitia BUS pruhov či zvýhodnenú sadzbu za parkovanie. Uvažuje sa tiež nad znížením diaľničných poplatkov.

Predložené návrhy na užívateľské výhody pre zelené EČV by mohli platiť najskôr od 1.1.2024 v prípade bezproblémového prijatia akčného plánu.

Zdroj: slov-lex.sk