kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Európska komisia pripravuje úplne nové vodičské preukazy. Spôsob ich používania sa má od základov zmeniť

Niektorým druhom vodičkých preukazov platnosť čoskoro definitívne skončí a tak si ich vodiči musia vymeniť za nové. Európska komisia však pracuje na smernici, ktorá by umožnila vodičský preukaz nahrať do telefónu.

Platnosť niektorých vybraných druhov vodičských preukazov sa za pár mesiacov skončí. Vodiči by sa teda mali pripraviť na ich zmenu, ktorú by mali kvôli čakacím lehotám urobiť čo najskôr. Zdá sa však, že aktuálne je na stole aj otázka kompletnej zmeny využívania vodičských preukazov a ich prevedenie z fyzickej podoby do digitálnej. Európska komisia totiž pracuje na novej smernici, ktorá by podobný krok umožnila.


Vzhľad z roku 2006

Cieľom Európskej komisie je prostredníctvom novej smernice dostať vodičské preukazy do digitálnej podoby. Pôvodné znenie predpisov určujúcich tvar a vzhľad vodičských preukazov v Európskej únii vstúpilo do platnosti ešte v roku 2006. Od vtedy sa však spoločnosť posunula smerom k digitalizácii, čo má byť hlavný dôvod pripravovanej zmeny tohto druhu dokladov. Na informáciu upozornil portál zregionu.sk s odvolaním na slová europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej.

Podľa dostupných informácií by digitálne vodičské preukazy uložené v telefóne vo forme QR kódu mali v budúcnosti definitívne nahradiť klasické plastové kartičky. Aktuálne sa podobný systém využíva napríklad v Rakúsku, avšak tamojšie digitálne doklady majú platnosť len na území krajiny. To by sa však s príchodom novej smernice malo zmeniť. Cieľom Európskej komisie je totiž vytvoriť štandard, ktorý bude možné využiť v rámci všetkých štátov Európskej únie.

https://youtu.be/ze-WX0JoMuM

Viaceré pripravované zmeny

Lucia Ďuriš Nicholsonová podľa zregionu.sk Ďalej uvádza, že revízia súčasného stavu by mohla byť zverejnená už v prvom štvrťroku 2023. Z jej slov vyplýva, že prediskutované boli viaceré návrhy pojednávajúce napríklad o navýšení maximálnej hmotnosti vozidla pre skupinu B, zmeny v odbornej príprave nových vodičov či dokonca možnosť jednoduchšieho nadobudnutia vodičského oprávnenia v zahraničí. Niektoré zmeny sa už v minulosti dotkli aj slovenskej legislatívy.
Ide napríklad o navýšenie maximálnej hmotnosti pre vozidlá skupiny B, ktoré detailnejšie popisuje zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétnejšie znenie legislatívy týkajúce sa hmotnosti vozidiel skupiny B je obsiahnuté v § 75 Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel, odst. 7, písm. a alebo § 76 Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia, odst. 7.

Otvorená téma

K samotnému prijatiu nového druhu vodičských preukazov však pravdepodobne tak skoro nedôjde. Aj keď už bude pripravený daný návrh, očakáva sa, že jednotlivé členské štáty začnú túto možnosť skúmať a diskutovať o jej prípadných vylepšeniach.
Či by digitálne vodičské preukazy našli uplatnenie aj u nás je zatiaľ otázne. Niektorí vodiči totiž stále uprednostňujú jednoduchšie telefóny pred smartfónmi, ktoré by nemuseli podporovať ukladanie a zobrazovanie takýchto druhov dokumentov. Podobne je na teraz otázne aj zabezpečenie prístupu k digitálnemu dokladu. Aj keď firmy ako Apple a Google na takýchto riešeniach už intenzívne pracujú a niektoré z nich sú už aktuálne aj dostupné širokej verejnosti. Avšak len na vybraných trhoch.

 

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk