kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Už od 1. apríla budú testy v autoškole po novom. Sú ťažšie a obsahujú širšie spektrum otázok. Pozrite si ukážku

Klasické testy v autoškolách budú od 1. apríla minulosťou. Prechádza sa na ich online formu, ktorá je ťažšia a samotná skúška bude navyše generovaná náhodne.


Už od zajtra (1. apríla 2023) sa oficiálne mení spôsob teoretickej skúšky pre uchádzačov o udelenie vodičského oprávnenia. Aktuálna papierová forma zaniká a nahrádza ju online forma. Tá okrem toho, že ju budú potencionálni mladí vodiči vykonávať na počítači, bude omnoho ťažšia a taktiež je v nej obsiahnuté širšie spektrum otázok. Čo všetko novinka prináša?

Celkovo až 40 otázok za 100 bodov
Samotná teoretická skúška v autoškole bude teda po novom pozostávať z náhodného generovania 40 otázok. Testové otázky, ktoré sa zobrazia uchádzačovi o udelenie vodičského oprávnenia, budú počas skúšky vygenerované z centrálnej databázy. V nej sa nachádza celkovo až 1 400 otázok zo širokého spektra problematiky, ktorú by mal budúci vodič ovládať. Ide napríklad o oblasti týkajúce sa pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde alebo rýchlostných obmedzení.

Ukážková otázka vygenerovaná portálom na precvičovanie skúškových otázok.
Zdroj: MINV


Nové testy sa zamerajú aj na znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, kde už sú obsiahnuté aj nové značenia vyskytujúce sa na našich cestách. Nesmie chýbať ani preukázanie schopnosti riešenia vybraných dopravných situácií na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Súčasťou aktualizovaných testov sú aj oblasti z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu alebo konštrukcia a údržba vozidla.

Cieľom je zníženie nehodovosti a úmrtnosti na našich cestách

Nakoľko ide o pomerne rozsiahle kapitoly, rezort vnútra sa rozhodol vytvoriť portál, kde si uchádzači o udelenie vodičského oprávnenia môžu svoje vedomosti otestovať z pohodlia domova. Na 40 vygenerovaných otázok majú celkovo 30 minút. Čas samozrejme začne plynúť spustením testu. Maximálny možný počet bodov, ktorý je možný získať je 100, no minimum na úspešné zvládnutie skúšky je 90. Otázky pritom majú rôzne bodové ohodnotenie od 1 až do 4 bodov.

Poverený minister vnútra Roman Mikulec si od nových testov sľubuje predovšetkým zníženie počtu dopravných nehôd a ich obetí a taktiež vyššiu úroveň prípravy mladých vodičov na možnosť vedenia motorového vozidla. Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ, Tomáš Vrábel uvádza: „Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke.“

Testy z našej osobnej skúsenosti prešli zásadnou modifikáciou a obsahujú viacero otázok, ktoré sa pred tým nevyskytovali.

Nové testy autoškoly 2023

 

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk