kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Na cestách má byť takmer 300 statických radarov. Policajti by ich mali umiestniť lepšie

Ministerstvo vnútra pokračuje v príprave na nákup takmer 300 stacionárnych radarov. ÚHP niektoré veci navrhuje vylepšiť.


Na jeseň minulého roka polícia prostredníctvom svojho šéfa Štefana Hamrana oznámila verejnosti, že plánuje nákup nových pevných radarov. Tie sa u nás mali zavádzať pred rokmi ešte za ministra Kaliňáka, no po voľbách v roku 2016 si SNS presadila, aby stacionárne radary neprešli. Slovensko je tak jedna z mála krajín v Európe kde prakticky neexistujú stacionárne radary s automatizovaným posielaním pokút (celkovo máme cca 20 stacionárnych radarov - na celom Slovensku).

Práve to by sa malo zmeniť prvou fázou zavádzania pevných radarov umiestnených na miestach, kde to policajti považujú za najdôležitejšie. A práve tento bod je jedným z bodov, ktoré Útvar hodnoty za peniaze považuje za nie dostatočné. Aj keď uznáva, že vplyvom termínov je pochopiteľná snaha umiestniť takéto radary tam, kde je to aktuálne technicky možné, do budúcna by mali byť stacionárne radary plánované lepšie - aby tak efektívnejšie pomáhali zvyšovať bezpečnosť na cestách.

Radary nepokryjú najnebezpečnejšie úseky

Investícia do nových radarov jednoznačne zvýši bezpečnosť na cestách. Vyplýva to zo štatistík v zahraničí, kde už stacionárne radary využívajú dekády. Do budúcna by sa však takéto radary mali umiestniť na vhodnejšie úseky. Na sociálnej sieti to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Polovica radarov z prvej fázy zavádzania stacionárnych radarov má byť podľa ÚHP umiestnená na úsekoch s priemernou alebo podpriemernou nehodovosťou. Lokality na umiestnenie radarov vybrali krajské a okresné dopravné inšpektoráty. "Vzhľadom na termíny vyplývajúce z plánu obnovy a celkovú náročnosť projektu boli vylúčené lokality bez priamej dostupnosti elektrickej energie a vhodného zariadenia na osadenie radaru," poukázalo ÚHP.

Analytici preto odporúčajú vypracovať plán investovania do radarov. V prípade ďalších nákupov ich umiestňovať tam, kde je najvyššia nehodovosť. "Z celkového počtu 211 úsekov, ktoré polícia vyhodnotila za posledných päť rokov aspoň raz ako nehodové, bude radarom vybavených iba 71," skonštatoval ÚHP.

Rozdeliť by sa tiež mali zariadenia na analytické kamery, ktoré sú lacnejšie, a cestné rýchlomery podľa konkrétnych typov meraní a aktualizovať rozpočet projektu. "Skutočnú výšku nákladov teraz nie je možné odhadnúť pre veľký rozptyl cien zariadení a ich technických parametrov," podotkli analytici.

Ďalej radia prehodnotiť ukladanie údajov o priestupkoch a prejazdoch. K zefektívneniu podľa nich pomôže komprimácia fotiek pred uložením, využívanie dostupných kapacít v rámci rezortného datacentra a nákup ďalších kapacít podľa aktuálnej potreby.

Preukázať by sa mala spoločenská návratnosť projektu cez zvýšenie bezpečnosti na cestách a nižší počet obetí dopravných nehôd. ÚHP poukázal, že v štúdii je návratnosť projektu preukázaná najmä cez úsporu nákladov na správu existujúceho IT systému.

Ministerstvo vnútra SR plánuje kúpiť 279 radarov za 34,1 milióna eur a zautomatizovať odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky a následného správneho konania. Predpokladané financovanie projektu je z plánu obnovy, priblížilo ÚHP.

"Investícia je v súlade s medzinárodnou praxou. Automatizácia kontroly rešpektovania dopravných predpisov má pozitívny vplyv na nehodovosť a vedie k menšiemu počtu úmrtí na cestách," skonštatovali analytici s tým, že sa tak uvoľnia policajné kapacity na plnenie iných úloh. V porovnaní s okolitými krajinami Slovensko podľa nich výrazne zaostáva v investovaní do radarov.

Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová povedala, že ich odborníci v tejto téme spolupracovali s ÚHP. Spätnú väzbu ministerstvo reflektuje, na pripomienky analytikov sa pozrie a následne pristúpi ku kompromisu. Rozmiestnenie radarov odporučili podľa nej z odboru dopravnej polície.

Aké radary, kedy a kde?

Ako informovali Hospodárske noviny, z 279 radarov má byť 209 radarov na meranie rýchlosti, 52 zariadení bude analyzovať prejazd na červenú a 18 kamier má sledovať nedodržiavanie značky STOP. K umiestneniu radarov pripravil ÚHP a ministerstvo financií mapku, ktorú nájdete na tomto odkaze. Radary by sa mali dostať na cesty v priebehu budúceho roka.

Na vymáhanie pokút má slúžiť už zavedený inštitút objektívnej zodpovednosti. Ten je aktuálne uplatňovaný pri tisícoch konaní ročne, no v prípade zavedenia stacionárnych radarov by sa jeho uplatňovanie malo zvýšiť na státisíce. To už bez automatizácie nepôjde, preto chce polícia okrem samotných radarov obstarávať aj zariadenia slúžiace práve na automatizáciu celého procesu. Z celkovej sumy 34,1 miliónov eur má ísť na radary 17,9 milióna. Nákup kapacít na ukladanie záznamov o priestupkoch chce ministerstvo obstarať za 7,7 milióna a za 5,8 milióna chce obstarať vývoj informačného systému na automatizáciu konania. S takýmito systémami by tak už ľudský faktor slúžil len na kontrolu - systémov i samotných pokút.

Tieto investície by sa mali štátu rýchlo vrátiť. Nielen znížením nehodovosti na cestách, ale aj vybranými pokutami. Zníženie nehodovosti sa očakáva na úrovni 10 až 25 percent, zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu na úrovni miliónov eur ročne.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, Ministerstvo financií, ÚHP, podkapotou.sk