kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Čaká nás daň z vysokej spotreby? Európska Komisia aktívne zbiera údaje o vašom vozidle pri každej návšteve servisu

Ako je to s povinným meračom spotreby od EÚ v nových autách?


Od roku 2021 má Európska komisia právomoc monitorovať skutočnú spotrebu paliva pre automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

Výrobcovia automobilov musia zaznamenávať údaje o skutočnej spotrebe každého jednotlivého vozidla a predložiť ich Komisii.

Nariadenie je súčasťou zavedenej metodiky merania spotreby, dojazdu a emisií WLTP. Cieľom Komisie je zabezpečiť, aby sa údaje o spotrebe uvedené výrobcom už nelíšili od skutočnej spotreby paliva tak ako predtým. Podľa štúdie Medzinárodnej rady pre čistú dopravu (ICCT) bola skutočná spotreba paliva nových automobilov v súčasnosti v priemere o 39 percent vyššia ako testovaná spotreba uvedená výrobcami vozidiel.

Predpokladom prenosu dát od výrobcu je takzvaný palubný merač spotreby paliva (On-Board Fuel Consumption Meter) alebo skrátene OBFCM. Softvér zaznamenáva spotrebu paliva vozidla, ako aj spotrebu energie elektromobilov alebo plug-in hybridov. Zariadením OBFCM musia byť vybavené všetky osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, a to na základe nového typového schválenia, od 1. januára 2020.

Od roku 2021 sa to už týka všetkých prvýkrát registrovaných áut a od tohto roku sa údaje zasielajú aj Komisii. Mnoho moderných automobilov už túto technológiu má. „Novinkou však je, že od roku 2021 sú výrobcovia povinní údaje presne zalogovať a predložiť ich komisii,“ hovorí Peter Mock z ICCT. Výrobcovia doteraz údaje o spotrebe využívali iba na interné účely.

Čaká nás daň zo spotreby?

Podľa odborníkov by bolo predstaviteľné napríklad zavedenie dane z produkcie CO2. Vodiči, ktorí jazdia obzvlášť hospodárne, by potom dostali daňové úľavy, zatiaľ čo vodiči, ktorí spotrebujú veľa paliva, by museli platiť viac. Do akej miery je to ale férové a správne, dnes ťažko hodnotiť.

Súčasný harmonogram stanovuje, že Európska komisia zverejní počas testovacej fázy medzi rokmi 2021 a 2026 výročnú správu o vývoji rozdielu medzi stanovenou a skutočnou spotrebou paliva. Komisia potom musí zaviesť osobitný zákon pre výrobcov, aby tento rozdiel minimalizovali, a to najneskôr do roku 2030.

Takže sa motoristi nemusia pripravovať na žiadne dramatické a radikálne zmeny. Autá budú rovnaké ako naďalej, akurát sa upraví vzťah medzi výrobcami áut a Európskou úniou. Cieľom má byť transparentnosť a vytvorenie korektného rámca pre novinky platné v osobnej doprave.

Autor: Peter Orosz

Zdroj: autoviny.sk