kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Výrobca vedel o chybe, no vás nechal platiť tisíce eur?! Škandál s AdBlue je na spadnutie

Francúzska asociácia na ochranu spotrebiteľov rozvírila vody naprieč Európou.


Auto vám vypíše hlášku o chýbajúcej močovine, no hláška sa dá ignorovať s tým, že ešte predsa môžete odjazdiť stovky kilometrov, kým sa močovina minie úplne. Hláška teda zmizne, potom sa objaví znova, autu zasvietia kontrolky, prejde do núdzového režimu a za chvíľu vám nedovolí ani naštartovať. Nepojazdnosť vozidla pretrvá aj po doliatí potrebnej močoviny. Nasleduje zastávka v servise, kde vyčíslia opravu na 900 až 3000 eur v závislosti od vozidla a úrovne poškodenia systému.

To sa pochopiteľne zákazníkovi nepáči a podá sťažnosť. Keď sa sťažnosti začnú objavovať vo väčšom meradle, úrady sa tým začnú zaoberať. A to je príbeh hroziaceho škandálu okolo močoviny zvanej AdBlue.

Ako informuje idnes.cz francúzska UFC Que Choisir spolu s ďalšími organizáciami na ochranu spotrebiteľov a s niekoľkými združeniami vodičov naprieč predovšetkým západnou Európou podala oficiálnu sťažnosť na európske kontrolné orgány, aby vec prešetrili s podozrením na porušenie zákona o nekalých obchodných praktikách.

Ale poďme po poriadku: na to, aby moderný naftový motor pracoval správne a vyhovoval emisnej norme Euro 6 vo všetkých svojich verziách (od najstaršej po najnovšiu, nevyhnutne potrebuje močovinu známu pod obchodným názvom AdBlue. Ide o zmes AUS 32. Je to kvapalné aditívum, ktoré nájdete na väčších čerpacích staniciach v celej EÚ. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok syntetickej močoviny.

Teória znie, že vozidlo má menšiu nádrž na AdBlue, z ktorej systém čerpá a kvapalinu pri chode motora vstrekuje k špecialnemu filtru (resp. priamo doň) vo výfukovom potrubí tak, aby sa priamo vo filtri vďaka chemickej reakcii premenili nebezpečné oxidy dusíka na iné relatívne neškodné látky. Koncentrácie oxidu dusíka sa vo výfukových plynoch vďaka AdBlue darí znižovať až o 80%. Močovinu treba dopĺňať, obvykle sú nádrže v autách dosť veľké, aby vodiči prešli niekoľko tisíc kilometrov bez potreby doplniť aj močovinu. Problém močoviny však tkvie v jej tendencii degradovať, respektíve starnúť a tým strácať na kvalite. Degradovanie močoviny prichádza pri teplotách nad 25 stupňov Celzia. Močovina v takom prípade kryštalizuje, respektíve sedimentuje. Čím je močovina staršia, tým je to horšie. S tým by mali výrobcovia rátať a systém nastaviť tak, aby vedel fungovať aj so staršou močovinou, no indície zozbierané spotrebiteľskými organizáciami naznačujú, že predovšetkým jeden konkrétny výrobca znižujúcu sa kvalitu močoviny nezohľadnil a následne nechal majiteľov vozidiel platiť nemalé účty v servisoch za opravy a spolu so servisnou sieťou na tom zarábal. Ten výrobca sa volal PSA.

Francúzska UFC Que Choisir spolu s ďalšími organizáciami na ochranu spotrebiteľov a s niekoľkými združeniami vodičov naprieč predovšetkým západnou Európou podala oficiálnu sťažnosť na európske kontrolné orgány, aby vec prešetrili s podozrením na porušenie zákona o nekalých obchodných praktikách. Problematické vozidlá s naftovými motormi vyrobenými koncernom PSA (dnes Stellantis) majú rok výroby od 2013 až vlastne do súčasnosti (zatiaľ nie je zrejmé, či výrobca vo veci predsa len konal a problémové kompoenty potichu vymenil). To je naozaj dlhá doba na to, aby o tom výrobca vedel a pokúsil sa o nápravu. Podľa spotrebiteľských organizácií však k náprave neprišlo a tisíce zákazníkov bolo prinútených zaplatiť za škodu, ktorú nespôsobili.

Ďalším problémom bolo, že systém nereagoval len na znižujúce sa množstvo kvapaliny v nádrži, no vedel tiež informovať o nedostatku AdBlue zdanlivo náhodne a navyše, po zaplatení opravy sa porucha zopakovala.

UFC Que Chosir eviduje 1731 prípadov, v Belgicku ich je dokonca 2411 a v iných štátoch tiež. Poškodení spotrebitelia žiadajú bezplatné odstránenie poruchy a odškodnenie tých, ktorí za túto poruchu zaplatili. Spotrebitelia tiež tvrdia, že existujú indície, že sa problém netýka len koncernu PSA. Preto žiadajú celoeurópsky prieskum postupov výrobcov automobilov pri motoroch využívajúcich AdBlue.

Ak sa nekalé praktiky výrobcov podarí dokázať, je celkom možné, že to bude ďalší klinec do rakvy menom naftový motor.

 

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: idnes.cz, euro.dayfr.com, podkapotou.sk