kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Ak je vonku daždivé počasie, dávajte si pozor! Za ošpliechanie chodca totiž hrozí pokuta

Vedeli ste, že za ošpliechanie chodca počas daždivého počasia vám hrozí pokuta?

 

  • Aj takýto paragraf sa totiž nachádza v našom zákone.
  • Chodec navyše môže požadovať náhradu škody.

Daždivé počasie je pre mnohých chodcov nepríjemným fenoménom. Nielenže sa musia predierať pomedzi kaluže, častokrát sa stáva, že ich vodiči svojou jazdoupo mokrej vozovke ošpliechajú. Málokro však vie, že chodci majú pre takéto problémy oporu v zákone. Hustý dážď preto nemusí byť zlou správou len pre chodcov. Týka sa výrazne aj vodičov, ktorí by mali pri takomto počasí prispôsobiť svoj štýl jazdy. Ak tak neurobia, hrozí im za to pokuta.

Pozor na kaluže

Počas daždivých dní sa stáva pomerne často, že vodič v aute neúmyselne, v prípade niektorých jednoduchších vodičov, aj úmyselne, ošpliecha chodca, ktorý v tom čase prechádza po chodníku. Hlavne z pohľadu okoloidúcich ľudí ide o pomerne nepríjemnú predstavu. Avšak málokto vie, že sa podobná udalosť považuje za priestupok a hrozí za ňu pokuta. Všetko detailnejšie popisuje zákon 8/2009 Z.z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho §4 s názvom Povinnosti vodiča v odstavci 2 a v písmene n) uvádza nasledovné:

„Vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.“

Aká je pokuta?

Z vyššie uvedenej definície teda vyplýva, že svojim autom nemôžete rozstrekovať kaluže. Navyše ak náhodou omylom prejdete cez väčšiu kaluž a ostriekate tým chodca na chodníku, podľa zákona vám môže byť uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 20 eur. Ďalej má chodec v prípade dokázania priestupku možnosť obrátiť sa na náhradu škody v občianskom konaní.

Na tomto mieste je potrebné dodať, že úrady ukladajú podobný typ pokuty len zriedkavo. Ide však o niečo, čo má čiastočnú oporu v zákone a preto vás dopredu na takúto skutočnosť upozorňujeme. Navyše sa nejedná len o chodcov. Pokutovaný môžete byť aj vtedy, keď ošpliechate aj iného účastníka cestnej premávky.

Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk