kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Koniec parkovania na chodníkoch sa blíži. Zaužívané pravidlo bude platiť už len pár týždňov

Využívate možnosť parkovania na chodníku? Od októbra bude takéto zastavenia a státie opäť nezákonné.

 

  • Pôvodné zrušenie kontroverzného zákona bolo odložené o 18 mesiacov.
  • Samosprávy majú do októbra vybudovať parkovacie miesta tak, aby sa nestálo viac na chodníkoch.


V minulom roku vzbudil pomerne rozporuplné reakcie prísny zákaz parkovania áut na chodníkoch. Išlo o novelu zákona o cestnej premávke, ktorá bola v platnosti skutočne len obmedzený čas. Poslanci krátko po nadobudnutí platnosti daného predpisu, schválili jeho odklad o ďalších 18 mesiacov. Zámerom posunutia platnosti novej legislatívy bola predovšetkým príprava samospráv na pomerne zásadný zásah do parkovacej politiky. Parkovanie na chodníkoch už ale čoskoro opäť čaká zmena.

Parkovanie na chodníkoch od októbra 2023

Poslanci totiž v marci minulého roku odsúhlasili návrh Petra Cmoreja (SAS) na odloženie zákona až na október 2023. Samotný zákon teda nadobudne svoju opätovnú platnosť už 1.10.2023 čo je za menej než 7 týždňov. Pôvodne mohli na chodníkoch parkovať vozidlá vtedy ak po ich odstavení zostala na chodníku medzera pre chodcov so šírkou minimálne 1,5 metra. Do začiatku marca minulého roku sa takéto pravidlo týkalo vodičov motorových vozidiel, ktorých hmotnosť nepresiahne 3 500 kilogramov.
Pôvodný návrh odkladu zákazu parkovania na chodníku počítal s dlhším obdobím. K nadobudnutiu jeho platnosti malo dôjsť až od 1. apríla 2023. S týmto dátumom však nesúhlasilo viacero miest. Medzi nimi bola aj Bratislava a tak sa obdobie skrátilo na jeden a pol roka. Upravila sa taktiež aj maximálna hmotnosť vozidla, ktoré aktuálne môže parkovať na chodníku pri zachovaní jeho minimálnej šírky 1,5 metra. Takéto vozidlo nesmie byť ťažšie ako 2,8 tony. Konkrétne sa zmienený predpis nachádza v paragrafe 143k zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba platnosti v zákone

V ňom je uvedené nasledovné:

„Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.“

V čase prijatia odkladu platnosti zákazu parkovania na chodníku, Peter Cmorej vyzval samosprávy, aby mysleli na to, že podobný ústupok bol „skoro určite“ poslednýkrát. Jeho slová v tom čas priniesol portál teraz.sk a zneli: „Ja si po tých rokovaniach neviem prestaviť, že za rok a pol by niekto ešte predlžoval možnosť parkovať na chodníkoch, keďže majú naozaj rok a pol na to, aby si osadili dopravné značenie na chodníkoch, kde chcú povoliť parkovanie, alebo vyznačili nové parkovacie miesta tam, kde to je možné.“

Ako je to teraz?

Niektoré samosprávy sa už pripravujú na plošný zákaz parkovania na chodníkoch. Nie je ničím nezvyčajným, najmä vo väčších mestách, že dochádza k vyznačovaniu parkovacích miest. Bratislava na zákaz napríklad zareagovala rozšírením parkovacej politiky PAAS aj na mestskú časť Staré Mesto. Mestá, ktoré s prípravou na zákaz ešte nezačali, by tak mali urobiť čoskoro. nakoľko ďalší odklad zákazu parkovania je aktuálne veľmi nepravdepodobný.


Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk