kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

EÚ pripravuje zásadné zmeny: zákaz jazdiť v noci pre mladých, vodičské preukazy s rýchlostným limitom a mnoho iného

Predkladaný návrh Karimy Delli obsahuje viacero kontroverzných zmien. Zavádza sa napríklad nová skupina vodičského oprávnenia.


Ďalšou zmenou je rýchlostný limit pre konkrétnu skupinu vodičského preukazu.
Dobrou správou je, že poslankyňa EP za Europe Écologie - Les Verts myslí aj na digitálny vodičský preukaz alebo bodový systém.
Európsky parlament sa v najbližšej budúcnosti zameria na viaceré zmeny, ktoré by sa mohli dotknúť pomerne veľkého množstva európskych vodičov. Na stole je totiž návrh z júla tohto roku zavádzajúci viaceré kľúčové zmeny pre vodičské preukazy. Ide napríklad o častejšie lekárske prehliadky pre starších vodičov, zavedenie nových kategórií vodičských oprávnení či dokonca zákaz nočného šoférovania pre mladých a neskúsených motoristov.

Nová platnosť vodičských preukazov

Novinky, ktoré sú aktuálne na stole prinesú v mnohých ohľadoch pomerne negatívne zmeny aktuálne zaužívaných pravidiel. Samotný dokument sa totiž skladá z viacerých aktualizovaných znení doteraz platných predpisov. Začnime teda pekne po poriadku. Aktuálna platnosť vodičských oprávnení je stanovená na 15 rokov. To by však mohol zmeniť predkladaný návrh, ktorý platnosť oprávnenia znižuje na 10 rokov. 10-ročná platnosť by sa mala týkať predovšetkým vodičských skupín AM, A1, A2, A, B1, B a B+. Pre vyššie skupiny zostáva v platnosti 5-ročná administratívna doba (zmena 96).

Návrh ďalej avizuje povinnosť zaviesť bodový systém hodnotenia vodičov (zmena 41). O tejto téme sa na Slovensku diskutuje už roky, no zatiaľ bez úspechu. Bodový systém pritom napríklad v susednej Českej republike platí od roku 2006 a ukazuje sa ako veľmi efektívny nástroj. Samotný systém trestných bodov tu len nedávno prešiel modernizáciou. Na Slovensku by sa tak aj s platnosťou nových európskych nariadení mohol stať bodový systém konečne realitou.

B len do 1 800 kilogramov a do 110 km/h

Ďalšou zmenou, ktorú dokument prináša sú vodičské preukazy s novou skupinou. Ide o už zmienenú kategóriu B+, ktorá však zároveň mení doteraz platné pravidlá pre kategóriu B. Zmeny sa týka predovšetkým celkovej hmotnosti vozidla, ktoré je možné viesť s daným vodičským oprávnením. Pre kategóriu B sa má podľa návrhu celková hmotnosť znížiť na 1 800 kilogramov. Vodiči, ktorí chcú viesť ťažšie vozidlo tak musia siahnuť po novovzniknutej skupine B+, ktorá viac-menej kopíruje doteraz platné pravidlá pre skupinu B. Vozidlo teda nesmie prekročiť 3 500 kilogramov, respektíve 4 250 kilogramov pri použití prívesu do hmotnosti 750 kilogramov (zmena 57 a 61).

 


Ale čo je dôležejšie, mení sa maximálna povolená rýchlosť pri držaní konkrétneho vodičského oprávnenia. Reč je o novinke, ktorá, dúfajme, nenájde dostatočnú podporu v Európskom parlamente. Podľa nej sa totiž maximálna povolená rýchlosť pre vodičské preukazy zavádza nasledovne (zmena 50, 51, 52, 57 a 61):

  • A1 nesmie prekročiť 90 km/h
  • A2 nesmie prekročiť 100 km/h
  • A nesmie prekročiť 110 km/h
  • B nesmie prekročiť 110 km/h
  • B+ nesmie prekročiť 130 km/h

Vodičské preukazy s novou vekovou hranicou

Dokument taktiež mení doteraz zaužívaný minimálny vek potrebný pre získanie konkrétneho oprávnenia. Síce sa v predkladanom návrhu spomína hneď dvojica možný vekových hraníc, dôležitejšie je, že podľa návrhu od francúzskej strany Zelených, ktorá dokument predložila, sa vek posúva na (zmena 69, 71, 72, 73):

  • AM z 15 na 18 rokov
  • A1 z 16 na 18 rokov
  • A2 z 18 na 20 rokov
  • B+ na 21 rokov (povinnosť byť držiteľom skupiny B)


Naopak, novela v Európskom parlamente znižuje maximálny vek potrebný na získanie oprávnenia skupiny A z 24 na 22 rokov. Podmienkou pre získanie iných skupín, ako napríklad C1, C, D1 a D je rovnako, ako pri skupine B+, povinnosť získania oprávnenia skupiny B.

Dobrou správou je, že samotný návrh myslí aj na zavedenie digitálneho vodičského preukazu, ktorý by sa tak konečne mohol stať skutočnosťou. Zaujímavosť spočíva v tom, že zmena 101 umožňuje vodičovi držať len jednu fyzickú kópiu vodičského oprávnenia, ale môže mať viacero digitálnych. Pravdepodobne sa teda hovorí o možnosti rozšírenia digitálnej licencie na viacero zariadení, ako sú smartfóny, hodinky, tablety alebo počítače.


Kontroverzné zmeny pre mladých a starých vodičov

Nasledujúce riadky venujeme pomerne kontroverzným zmenám, ktoré navrhovaný dokument prináša. Tie hovoria napríklad o obmedzení možnosti vedenia motorového vozidla pre mladých vodičov. Konkrétne sa hovorí o úplnom zákaze medzi polnocou a šiestou hodinou ráno. Cieľom je zamedzenie mladým vodičom viesť motorové vozidlo počas tmy, čo má byť odôvodnené nedostatkom skúseností. Členské krajiny si dokonca môžu pripraviť legislatívu, ktorá bude porušenie zákazu trestať (zmena 110). Ako a kto dané nariadenie má kontrolovať je z návrhu nejasné.

V neposlednom rade je dôležité uviesť, že dokument so sebou prináša aj zmenu v povinnosti zdravotných kontrol pre vodičov od určitého veku. Aktuálne je na Slovensku platná legislatíva prikazujúca lekárske prehliadky každých 5 rokov pre vodičov nad 65 rokov. Podľa predloženého dokumentu a zmeny 98 by sa to malo čiastočne zmeniť. Konkrétne sa hovorí o sedem ročnej lehote pre vodičov nad 60 rokov, 5 ročnej lehote pre vodičov nad 70 rokov a dvojročnej lehote pre vodičov nad 80 rokov. Jednotlivé členské štáty navyše môžu týmto vodičom prikázať podstúpiť kondičné kurzy s inštruktorom.

Nedostatok podpory

Napokon dokument hovorí aj o nulovej tolerancii alkoholu v krvi vodičov (zmena 107). Táto podmienka je na Slovensku pravidlom, no v niektorých štátoch sa stále alkohol toleruje. Ak sa dokument podarí v Európskom parlamente schváliť, do platnosti by sa mal dostať na úrovni členských štátov do 31. decembra 2025. Aktuálne sa zdá nepravdepodobné, že podobné zmeny v danom znení bude možné úspešne presadiť. Proti je totiž Nemecko, ktoré sa voči francúzskej strane Zelených vyhradilo a niektoré z návrhov považuje za diskriminačné.

Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk