kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Štúdia normy Euro 7 predkladá výrazne prísnejšie pravidlá, než v súčasnej norme Euro 6.

Nezáleží na tom, či ste auto nabúrali na takzvanú totálku alebo iba trochu „šuchli“ blatník - udalosť je potrebné riešiť zodpovedne, dospelo a bez stresu.

Štúdia normy Euro 7 predkladá výrazne prísnejšie pravidlá, než v súčasnej norme Euro 6.

Používate v aute kameru alebo si jednu plánujete kúpiť? Prečítajte si, ako sa na ne pozerá Úrad na ochranu osobných údajov.

NDS upozorňuje, že parkovanie na jej odpočívadlách je bezplatné.

Aj vás už napadlo uvažovať nad tým, či je v prípade plug-in hybrido

Do Chorvátska by mohli počas dovolenkovej sezóny jazdiť autovlaky.

Stočením kilometrov na odometri sa hodnota vozidla zvýši v priemere o 3000 až 5000 eur.

Siahnuť na pumpe po nesprávnej tankovacej pištoli nie je zasa až taká tragédia. Heslo znie: len žiadnu paniku.


Poslanci prerokujú zníženie daňového zaťaženia autodopravcov zrýchlene

Moderné autá sú dnes už štandardne dodávané so systémom štart-stop, ktorý by v ideálnom prípade mal šetriť spotrebu a znižovať emisie vozidla. Mnohých motoristov však viac než ekológia trápia veci týkajúce sa životnosti a spoľahlivosti systému. Akú úlohu pri fungovaní štart-stopu zohráva akumulátor, v čom sa líši od obyčajnej batérie a vyžaduje vôbec nejakú údržbu? Porozprávali sme sa o tom so zástupcom značky Exide, Ing. Gorazdom Šimkom.

Na čo si dať pozor v súvislosti so štart-stop autobatériou, v čom sa líši od klasickej autobatérie?

Rozdiel je hlavne vo funkcii. Štart/stop batéria okrem častého naštartovania motora vozidla musí zvládnuť aj zásobovanie všetkých palubných spotrebičov elektrickou energiou v čase, keď je motor vypnutý. Odolnosť voči takejto cyklickej práci a schopnosť sa rýchlo opätovne nabiť sú hlavné rozdiely voči konvenčnej štartovacej batérii, ktorá motor naštartuje zvyčajne len raz, počas jednej jazdy vozidlom.

 

Aká je životnosť štart-stop autobatérie?

Bežný motorista vníma životnosť autobatérie ako kategóriu času, zvyčajne v rokoch. V ich priebehu batéria obvykle urobí nejaké množstvo nabíjacích a vybíjacích cyklov, na ktoré je navrhnutá výrobcom. To, či dosiahne hranicu životnosti skôr, alebo neskôr, však závisí od priebežného stavu jej nabitia. Pokiaľ pracuje v stave neúplného nabitia (a to je v súčasnosti u väčšiny vozidiel), dosiahne batéria túto hranicu podstatne skôr. Priemerná životnosť autobatérií v EU (aj tých pre vozidlá so štart/stop funkciou) je približne 5-6 rokov. Rozdiel je však v práci, ktorú vykoná konvenčný, resp. štart/stop akumulátor počas rovnakého obdobia.

 

Pomáha autobatérii občasné vypínanie štart-stop systému?

V zásade nie, nepomáha. Moderné vozidlá so systémom štart/stop sú vybavené riadiacimi jednotkami, ktoré počas jazdy strážia úroveň spotreby PHM, produkovaných emisií CO2, resp. NOx tak, aby boli vždy čo najnižšie. V kombinácii s inteligentnými alternátormi v takom prípade aj počas jazdy často odpájajú z okruhu dobíjanie batérie v čase, kedy vozidlo potrebuje energiu na iné účely, či už ide o jeho dynamiku, výkon, efektivitu spotreby a emisií, bezpečnosť, komfort na palube apod. Aj keď vodič vypne funkciu vypínania štartovania motoru vozidla, v zásade nezmení charakteristiku práce s energiou a jej tokmi na palube vozidla. To znamená, že v podstate nezlepší dobíjanie akumulátora a ani zásadne nepredĺži jeho životnosť. Riadiace jednotky vozidla totiž v čase, keď akumulátor nemá dostatok energie na naštartovanie, pri zapnutom systéme štart/stop motor nevypnú a nechajú ho bežať, aby neohrozili základnú funkčnosť vozidla a hlavne bezpečnosť jeho posádky.

Mal/a by som niečo priebežne kontrolovať? (Napríklad pred zimou)

Áno, aj napriek tomu, že väčšina súčasných batérií na trhu sú tzv. bezúdržbové autobatérie. Pojem bezúdržbovosti sa viaže k nutnosti dolievania vody do elektrolytu, v priebehu životnosti batérie. Toto vyriešili producenti akumulátorov zmenou technológie zliatin, z ktorých sa batérie vyrábajú. To, na čo je dnes nevyhnutné sa zamerať, je stav nabitia autobatérie. Ten je, žiaľ, úmerný rastúcej intenzite používania vozidla, najmä na intenzívne a krátke jazdy v meste, alebo jeho blízkom okolí. Aj napriek modernej konštrukcii a zvýšenej odolnosti voči zaťaženiu, sú štart/stop akumulátory vystavené rovnakému riziku predčasného zlyhania ako tie konvenčné, v dôsledku dlhodobého používania v stave nedostatočného nabitia. Dôležité je preto (minimálne pred a po zime) skontrolovať stav ich nabitia. U batérií typu štart/stop je to o to dôležitejšie, že plná funkčnosť systému pomáha predsa znižovať spotrebu PHM, tvorbu emisií a pozitívne vplývať na celkovú ekonomiku jazdy vozidla.

 

Aké nástroje by som mal používať pri kontrole a na čo si dať pri výbere pozor?

Pre súčasné štart/stop vozidlá je okrem už uvedeného stavu nabitia batérie, kľúčové skontrolovať aj schopnosť akumulátora využívať jeho kapacitu na úplnú podporu štart/stop funkcií vozidla. Nestačí len otestovať schopnosť batérie štartovať – tzv. štartovací (skratový) prúd, ale aj jej kapacitu – teda zásobu dostupnej energie batérie, ktorá sa používa v čase, keď je energia z batérie čerpaná (často aj počas jazdy vozidla). Testovať je potrebné aj ďalšiu dôležitú vlastnosť štart/stop batérií, a to schopnosť nabíjať sa v krátkych časových intervaloch, či už využitím špičkových prúdov rekuperovanej brzdnej energie, alebo v závislosti od prevádzkových stavov vozidla a „rozhodnutí“ jeho riadiacej jednotky. Pre takéto testovanie používa Exide tester EBT965P, ktorý okrem uvedeného, skontroluje aj funkčnosť a správnosť štartovacieho a dobíjacieho systému vozidla, so zohľadnením špecifikácií systému štart/stop. Test akumulátora a vozidla je tak komplexný a uspôsobený najnovším použitým technológiám.

Ako správne používať Exide Tester? A je kompatibilný so všetkými štart-stop autami?

Áno, tester je vhodný pre všetky vozidlá, dokonca aj pre tie, ktoré nemajú systém štart/stop. Testovaním totiž porovnáva aktuálny stav batérie, voči jej prevádzkovému optimu z databázy profilov batérií s problémami dostupnosti energie. Tým, že tento nástroj je prispôsobený priebežným aktualizáciám softvéru, neustále zodpovedá najnovším technológiám batérií a vozidiel. Je užívateľsky príjemný, presný vo výsledku meraní, pomáha rýchlo rozhodnúť o ďalšej vhodnosti/nevhodnosti batérie pre dané vozidlo a v kombinácii s aplikáciou na vyhľadávanie nových batérií, prostredníctvom QR kódu, rýchlo odporučí správnu náhradu za pôvodný akumulátor.

 

O problematike autobatérií sme sa rozprávali s Gorazdom Šimkom, manažérom firmy dovážajúcej autobatérie Exide.

 

Autor: Peter Orosz

Zdroj: autoviny.sk

Moderné autá sú dnes už štandardne dodávané so systémom štart-stop, ktorý by v ideálnom prípade mal šetriť spotrebu a znižovať emisie vozidla. Mnohých motoristov však viac než ekológia trápia veci týkajúce sa životnosti a spoľahlivosti systému. Akú úlohu pri fungovaní štart-stopu zohráva akumulátor, v čom sa líši od obyčajnej batérie a vyžaduje vôbec nejakú údržbu? Porozprávali sme sa o tom so zástupcom značky Exide, Ing. Gorazdom Šimkom.

Na čo si dať pozor v súvislosti so štart-stop autobatériou, v čom sa líši od klasickej autobatérie?

Rozdiel je hlavne vo funkcii. Štart/stop batéria okrem častého naštartovania motora vozidla musí zvládnuť aj zásobovanie všetkých palubných spotrebičov elektrickou energiou v čase, keď je motor vypnutý. Odolnosť voči takejto cyklickej práci a schopnosť sa rýchlo opätovne nabiť sú hlavné rozdiely voči konvenčnej štartovacej batérii, ktorá motor naštartuje zvyčajne len raz, počas jednej jazdy vozidlom.

Aká je životnosť štart-stop autobatérie?

Bežný motorista vníma životnosť autobatérie ako kategóriu času, zvyčajne v rokoch. V ich priebehu batéria obvykle urobí nejaké množstvo nabíjacích a vybíjacích cyklov, na ktoré je navrhnutá výrobcom. To, či dosiahne hranicu životnosti skôr, alebo neskôr, však závisí od priebežného stavu jej nabitia. Pokiaľ pracuje v stave neúplného nabitia (a to je v súčasnosti u väčšiny vozidiel), dosiahne batéria túto hranicu podstatne skôr. Priemerná životnosť autobatérií v EU (aj tých pre vozidlá so štart/stop funkciou) je približne 5-6 rokov. Rozdiel je však v práci, ktorú vykoná konvenčný, resp. štart/stop akumulátor počas rovnakého obdobia.

Pomáha autobatérii občasné vypínanie štart-stop systému?

V zásade nie, nepomáha. Moderné vozidlá so systémom štart/stop sú vybavené riadiacimi jednotkami, ktoré počas jazdy strážia úroveň spotreby PHM, produkovaných emisií CO2, resp. NOx tak, aby boli vždy čo najnižšie. V kombinácii s inteligentnými alternátormi v takom prípade aj počas jazdy často odpájajú z okruhu dobíjanie batérie v čase, kedy vozidlo potrebuje energiu na iné účely, či už ide o jeho dynamiku, výkon, efektivitu spotreby a emisií, bezpečnosť, komfort na palube apod. Aj keď vodič vypne funkciu vypínania štartovania motoru vozidla, v zásade nezmení charakteristiku práce s energiou a jej tokmi na palube vozidla. To znamená, že v podstate nezlepší dobíjanie akumulátora a ani zásadne nepredĺži jeho životnosť. Riadiace jednotky vozidla totiž v čase, keď akumulátor nemá dostatok energie na naštartovanie, pri zapnutom systéme štart/stop motor nevypnú a nechajú ho bežať, aby neohrozili základnú funkčnosť vozidla a hlavne bezpečnosť jeho posádky.

Od utorka začína čiastočná uzávera na D1 medzi Hornou Stredou a Dubnicou.