kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Pozreli sme sa na problematiku zákazových značiek, ktoré zakazujú vjazd určitým typom vozidiel. Viete aký je rozdiel prevošetkým medzi dopravnou značkou č. B 4 a č. B 5? Za nerešpektovanie takejto dopravnej značky vás neminie pokuta

Živelná pohroma dokáže zlikvidovať aj nové auto do pár sekúnd. V takomto prípade je potrebné sa ihneď obrátiť na svoju poisťovňu. My sme zisťovali či naše poistky kryjú aj škody spôsobené tornádom.

Určite ste už videli niekoho, ako jazdí alebo cúva na jednosmernej ceste v protismere. Takéto počínanie je v rozpore so zákonom a trestá sa. Výška pokuty pritom záleží od konkrétnej situácie.

Aktualizované 20.7.2021: Odpovedáme na otázku od čitateľa o tom, či motorista môže počas čakania na parkovisku či na ulici nechávať zapnutý motor na vozidle, napríklad pre funkčnosť klimatizácie.

Magazín Nature sa pýtal ľudí z celého sveta, kto má v dopravnej nehode zomrieť skôr. Výskum ukázal, že morálne voľby ohľadom samojazdiacich áut nie sú univerzálne vo všetkých krajinách.

Rada Európskej únie (EÚ) dosiahla dohodu s Európskym parlamentom o revízii pravidiel týkajúcich sa spoplatňovania ciest (Eurovignette) s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich plynov a preťaženie infraštruktúry.

Kompetenciám policajta sa venuje Zákon o cestnej premávke aj Zákon o Policajnom zbore.

Cestu na dovolenku je potrebné si naplánovať v dostatočnom predstihu. Skontrolovať si treba platnosť dokladov i technický stav vozidla.

Rakúska vláda chce zvýšiť podiel bioetanolu v motorových palivách. Tankovaciu turistiku to poškodí.

Väčšina Slovákov si nemôže dovoliť kúpiť nové auto, ktoré aj tak stráca približne tretinu svojej hodnoty už po opustení showroomu.

Podpora železničnej nákladnej dopravy by pomohla odľahčiť cesty.

Záujem o diaľničné známky rastie, medziročný nárast tržieb bol 121 %