kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Opatrenia sú zamerané na križovatky. Pôjde o najmä zlepšenie dopravného značenia.

Polícia SR každý rok zverejňuje štatisticky ohľadom kradnutia áut u nás. Ako ich ochrániť pred zlodejmi?

Medzi kľúčové prvky nových pravidiel EÚ patria nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením automobilu na trh, kontrola áut, ktoré už sú na trhu, a zabezpečenie celoeurópskeho dohľadu.

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia má záujem o zásadné zmeny v oblasti dane z motorových vozidiel.

Dôvodom uzávery sú stavebné práce súvisiace s výstavbou D4 a rekonštrukciou cesty I/61.

Podarilo sa vám zjednať výšku pokuty za sumu, ktorá napokon veľmi nezaťažila mesačný rozpočet? Ministerstvo vnútra explicitne uvádza, že takéto kšeftovanie s policajtmi nenachádza oporu v zákone!

Pravidlá parkovania má presne stanovené pravidlá. Pripomeňme si tie najdôležitejšie. Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí:

Zlodeji áut vidia príležitosť najmä v tom, že ľudia parkujú svoje autá na vonkajších parkoviskách a mnohí na uliciach pred domami, hoci majú k dispozícii vlastné parkovisko za bránou.

Novela zákona platná od 21. júla 2020 skrátila lehotu na uloženie pokuty za nepoužitie diaľničnej známky na 60 dní.

Po vlakoch zadarmo budú aj napriek kríze nasledovať autobusy zdarma.

Návrhom zákona sa majú prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá ukončenej série z dôvodu následkov prijatých opatrení proti ochoreniu COVID-19.

Na juhu Slovenska sa vodiči môžu stretnúť s nevšednosťou - motorkami rýchlej záchrannej služby.